Moving Things & People

Stötdämpande banor för cyklister

Katarina Scott
June 12, 2016

En än gång har ett av de projekt Future by Lund varit med och startat igång blivit verklighet! Denna gång i relation till vårt mobilitetsatsning. Gång- och cykelbanor kan nämligen dämpa fall framtiden.

På testkörbanan Asta Zero utanför Borås testas nu stötdämpande gång- och cykelbanor. Förhoppningen är att man ska kunna minska skador framförallt för cyklister i trafiken. Tillsammans med SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Trafikverket, Vinnova och Future by Lund  kan antal singelolyckor bli mindre i framtiden.

En stor del av problemet i trafiken i dagens Sverige är singelolyckor kopplat till cykel trots att du har hjälm, inte att bli påkörd. Hjälmanvändning minskar antalet svåra huvudskador med 60%, tyvärr används den bara av 36% av cyklisterna i Sverige (siffror ifrån SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Framförallt gäller detta de som är lite äldre och mer utsatta. I våra städer finns idag en mycket hård stadsmiljö så som kullersten och asfalt. För att anpassa stadsmiljön till de behov som finns idag i relation till hur och vem som rör sig i staden borde den hårda stadsmiljön designas om. Det är en av anledningarna varför den stötdämpande banan har testats fram. I förra veckan var Magnus Jönsson och Anna Karlsson ifrån Lunds kommun på plats för att lära sig mer information om banan och dess framtidsutsikter.

För att lära sig mer och få mer info om den stötdämpande asfalten, lyssna på Sveriges Radios program om hur cyklister ska skyddas bättre i framtiden med hjälp av det stötdämpande materialet.

Related videos to category:
Moving Things & People
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar