Creatives & Changemakers

Studenter tittar närmare på Mejeriet och Stenkrossen

Caroline Wendt
October 14, 2019

Hur påverkas fysiska mötesplatser av nya digitala produktions- och konsumtionsmönster? Nu ska en grupp studenter se närmare på utmaningar och utvecklingsområden för Stenkrossen och Mejeriet.

Studenter från programmet Digitala kulturer under ledning av Mikael Askander ges möjligheten att arbeta med reella utmaningar från Stenkrossen och Mejeriet i sina projektarbeten. Arbetet startade med ett första studiebesök på Mejeriet och kommer följas upp med ytterligare besök på Stenkrossen. Det här görs med anledning av arbetet med Lunds kommuns Urban Lab inom projektet CCSC, Cultural and Creative Spaces and Cities, som handlar om att skapa engagemang och att bygga samarbeten för att underlätta detta. Mejeriet, Stenkrossen och Science Village är lokala partners tillsammans Future by Lund i CCSC som är ett stort EU-projekt med internationella partners och universitet.

Mejeriet började användas 1987 och är ett kultur- och ungdomshus med bland annat biograf, musikverksamhet, standup-arrangemang och replokaler. Konserterna har alltid varit en stor del av verksamheten, även om de under de senaste åren blivit något färre. Nya digitala kulturer har gjort att besökarnas vanor och önskningar har ändrats något. Genom att arbeta med utmaningar till studenter vill Mejeriet hitta nya idéer, både för verksamheten och för att nå ut.

– Vi har kommit fram till att vi också behöver göra något nytt och att ge utmaningar till studenterna är en möjlighet för oss att se nya vägar, säger Marcus Lampe på Mejeriet. Vi vill bli bättre på att marknadsföra oss men vill också ge möjligheter för den som vill arbeta kreativt själva. Vi ser till exempel ett medielabb som en möjlighet, där de som deltar kan skapa kultur digitalt. Vi har också märkt att det inte är så lätt att nå ut via Facebook längre och därför funderar vi vilka kanaler vi ska använda. Här finns också artister som gärna skulle vilja medverka i poddar, och genom oss finns möjlighet för studenterna att komma i kontakt med dem och att låna utrustning för att intervjua dem.

Bakom tankarna på förnyelse ligger en fördjupad undersökning som gjordes inom Lund Urban Lab om hur unga skapar och producerar idag. Denna kompletterade redan gjorda konsumtionsinriktade undersökningar om kulturvanor. Undersökningen visade bland annat att kopplingen mellan det platsspecifika och det digitala idag är en nödvändighet för att nå unga. Fysiska platser utan digital synlighet som plats är inte lika intressanta. Man kan också se digitala upplevelser som enklare än rent fysiska besök. Undersökning pekade också konkret på att man idag allt mer går över till helt digitalt material och mindre konsertverksamhet vilket blir en utmaning för Mejeriet framöver. Den som kan skapa kopplingar mellan det digitala och fysiska kommer ha en stor fördel och här finns också en kompetens och ett glapp att fylla.

Studenterna har läst en månad på Digitala kulturer som är en utbildning som sträcker sig över tre år.

– Varje termin blir det projektarbeten och studenterna ska lära sig projektet som arbetsform, berättar Mikael Askander, lärare på Digitala kulturer. För det behöver vi en uppdragsgivare, och det är därför vi har dockat med Future by Lund. Eleverna ska delas in i sex grupper som ska ta fram varsin lösning på ett uppdrag.

Eleverna kommer att kunna arbeta med utmaningar från Mejeriet eller Stenkrossen eller med lösningar som passar för båda samtidigt.

– Olika aktörer samarbetar för att göra det möjligt för unga att skapa, säger Marcus. Nu kan man vara engagerad i både Mejeriet och Stenkrosset, och vi har olika verktyg att erbjuda. Det här blir ett helt nytt spår för oss och kanske är det länken mellan oss och Stenkrossen som studenterna kommer att titta på.

Future by Lund kommer att vara med som uppdragsgivare men kommer också att använda en del av arbetet som en observation för policyprojektet CCSC.

– Det blir spännande att det blir riktiga cases som ligger till grund för studenternas utmaningar, menar Jimmy Sok, projektledare på Future by Lund. Detta ger ju också möjligheten till att deras arbeten kommer påverka direkt och ger oss alla en konkret och fördjupad kunskap om Lund och unga.

Nu startat arbetet för studenterna att med övriga inblandade utforma sina utmaningar. Projektarbetet pågår till den 15 januari.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar