Smart Cities

Svenskt innovationssamarbete väckte amerikanskt intresse

Caroline Wendt
May 6, 2019

Future by Lund var med i den svenska delegation som deltog i Smart Cities Connect i Denver och kom hem med nya intressanta kontakter inom bland annat energiområdet. De amerikanska konferensdeltagarna visade stort intresse för det svenska sättet att driva samarbeten kring innovationer för smarta städer.

I början av april hölls konferensen Smart City Connect i Denver som beskriver sig som ”den mest omfattande konferensen, utställningen och acceleratorn av smart stadsinnovation i Nordamerika”. Där stod den Svenska Ambassaden i Washington och den Svenska Energimyndigheten som världar för svensk deltagande med aktörer från bland annat Lund, Malmö och Uppsala.

– På konferensen blev det tydligt för oss att det är stor skillnad mellan offentlig verksamhet i Sverige och USA, berättar Anders Trana projektledare för SOM-projektet. Varje stad eller delstat i USA har sina egna regelverk och de har mycket mindre pengar att röra sig med än vad det offentliga i Sverige har. Dessutom är det en tävlingssituation mellan städerna och man delar inte så gärna med sig. I Europa har smarta städer ofta miljöperspektiv medan man i USA ofta ser det som en chans till besparingar.

Den svenska delegationen syntes bland annat genom en paneldebatt som handlade om hur samarbete leder till innovation (The Swedish Example where Private and Public Parties Jointly Promote Innovation to Create Smarter Cities). Deltagare var förutom Anders Trana också Mats Pettersson, Sensative, Celine Bergreen-Clausen, Malmö stad och Mikael Anneroth, Ericsson med Petra Dalunde, Urban ICT Arena, som moderator.

– Vi berättade om hur vi arbetat med staden som testbädd där vi sänker trösklar och barriärer så att många aktörer lätt kan komma igång och arbeta, säger Anders Trana. Vi pratade också om hur vi driver innovation med hjälp av samarbeten. Jag uppfattade det som att konferensdeltagarna tyckte att vi ligger långt framme inom smart city. De är inte vana vid stora innovativa samarbeten. Vi visade hur man kan använda staden som testbädd och får saker att hända. Future by Lund ses som unikt eftersom vi är en neutral aktör arbetar i gränslandet mellan det privata och det offentliga i staden och att vi får konkurrenter att vara med och arbeta tillsammans i våra projekt.

På konferensen hade Svenska ambassaden i Washington och Svenska Energimyndigheten också ordnat en utställningsyta där bland annat Sensative och Axis visade sina lösningar.

– Vi åkte till Denver med ambitionen att lära oss hur man arbetar med städernas digitalisering i USA för att förstå hur och till vilken kundkategori vår horisontella IoT-plattform för smarta städer bör marknadsföras, berättar Mats Pettersson, vd på Sensative. Mats var dessutom en av talarna på konferensen.

Vilka lärdomar tog ni med hem från Smart cities connect?

– En stor lärdom är att USA består av väldigt många städer som alla har olika förutsättningar. Många städer är jämnstora med Malmö och Lund, och de visar ett mycket stort intresse för vår plattform och det sätt som vi jobbar med nära samarbete med både kommun, universitet och ett ekosystem av partners som levererar smarta tjänster till staden, säger Mats Pettersson på Sensative.

Anders Trana.

Anders Trana skapade nya kontakter för Future by Lund och SOM-projektet.

– Ett bra resultat av resan var att vi fick många nya och intressanta kontakter, menar Anders Trana. Ett exempel var mötet med NREL (National Renewable Energy labb) som arbetar med nya energilösningar. Ett annat var The Powerhouse som är ett före detta kolkraftverk som förvandlats till en innovationsplattform. Där bedrivs också intressant forskning kring material, bland annat till solceller, och det finns enorma labb där man kan testa. Där finns det ett stort intresse av att samarbeta – men nyckeln är att man själv måste bidra med något unikt.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar