Interview

Sydafrikanskt intresse för Hedda-gymnasiet

Caroline Wendt
August 16, 2018

Skolpersonalen på Hedda Andersson gymnasiet är i full gång med att starta läsåret. Samtidigt har de en mycket intresserad obeservatör på plats. Ndumiso Nkosingiphile Mpanza studerar på universitetet i Pretoria och är i Lund för att se vad Sydafrika kan lära av det svenska utbildningssystemet.

Ndumiso Nkosingiphile Mpanza håller på med sitt examensarbete i utbildning på universitetet i Pretoria. I sin rapport ska han jämföra det sydafrikanska utbildningssystemet med det svenska för att hitta nya vägar för sydafrikans utbildning. Därför är han med i uppstarten av gymnasieskolan Hedda Andersson.

‑ Jag ska observera hur skolan är i Europa för att se hur detta kan användas i afrikansk kontext utan att glömma vad som är viktigt för oss. I Sydafrika har vi bland annat stora disciplinproblem som jag hoppas se en lösning på.

Har du hittat något att ta med i ditt arbete?

‑ Faktiskt väldigt mycket. Jag skriver fortfarande och kan inte säga vad som kommer med - men jag vet att innehållet kommer att vara kontroversiellt i Sydafrika. Jag tror att innehållet kommer att väcka många frågor, men resultatet är inte offentligt än.

Orsaken till att det är just i Lund som Ndumiso Nkosingiphile Mpanza studerar är att han för fem år sedan var utbytesstudent på Spyken.

‑ Det svenska utbildningssystemet fångade min uppmärksamhet. En orsak är att man här undervisar eleverna på deras modersmål – medan man i Sydafrika ofta talar engelska. Det gör att man måste kämpa med både språk och innehåll. En annan är att lärarna i Sverige använder pedagogik och metoder som är relevanta i den egna kontexten och strävar inte efter att kopiera andra länders system rätt av. Jag älskade sättet som lärarna höll lektioner – de gav plattformar för eleverna att interagera och undervisningen var centrerad kring lärande, inte kring en lärare som står och pratar.

Nu har Ndumiso Nkosingiphile Mpanza alltså varit med och observerat uppstarten av Hedda Andersson-gymnasiet.

‑ På Hedda har jag sett något fantastiskt! Många utbildningar i demokratiska länder sägs vara demokratiska men är det inte. Men här ger rektorn Malin Dahlgren alla en plattform, lyssnar till allas åsikter och integrerar sedan allas idéer till något fantastisk. Jag har tagit till mig sättet som man samarbetar här och menar att det bland annat ger mer engagerade lärare.

Två saker som Ndumiso tittat extra på är Active learning classroom (En ALC-lärosal främjar studentsamarbete i grupper genom möblering och teknik) och skolans entreprenörsprofil.

‑ Det var första gången som jag såg ett klassrum för active learning i verkligheten och det var väldigt intressant. Klassrummen är till och med ljudtäta – det skulle göra stor skillnad i Sydafrika! När jag ser den svenska läroplanen där ämnen som juridik, entreprenörskap, teknik och matte på hög nivå ingår känner jag mig bedrövad för den sydafrikanska utbildningen som inte på samma sätt gör eleverna förberedda inför universitetet. Heddas fokus på ekonomi, teknik och entreprenörskap gör eleverna förberedda för det 21:a århundradet – inte bara i Sverige utan även internationellt. Hedda är en fantastisk skola!

Läs mer:

Intervju med utbildningsdirektör Stefan Norrestam och Heddas rektor Malin Dahlgren.

Intervju med Malin Dahlgren.

Related videos to category:
Interview
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar