Future Living & Spaces

Tre separata avloppsrör gör avloppsvatten till en resurs

Caroline Wendt
April 21, 2021

‍Många har nog funderat kring att vatten av bästa kvalitet används till att spola i toaletter med och för att tvätta kläder i. Nu tas ett steg mot att cirkulera vatten på ett annat sätt i den nya stadsdelen i Oceanhamnen i Helsingborg. Där byggs RecoLab för att hantera avloppssystemet Tre rör ut. RecoLab är också en testbädd och forskare från hela världen kommer att kunna studera flödena – och på så vis kan det använda vattnet bli en resurs att återanvända.

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) bjöd in till ett webbinariet Aqua Network Skåne för att samla olika aktörer som kan bidra till hållbar tillväxt och innovation inom vattenområdet. I detta sammanhang presenterade Amanda Haux, verksamhetsutvecklare på NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, hur en ny stadsdel i Helsingborg ska utrustas med ett nytt avloppssystem. I Oceanhamnen byggs i en första etapp 350 bostäder och tre kontorshus, och det är där det annorlunda avloppssystemet med tre rör ut från bostäderna provas. Det kommer dels att vara svartvatten från vakuumtoaletter, dels gråvatten, från tvätt, disk och dusch. Slutligen kommer det också vara ett flöde av matavfall från en matavfallskvarn. Matavfallet kommer att användas för biogasproduktion och näringsåtervinning. Genom att ta hand om toalett- och matavfall separat väntas biogasproduktionen från systemet ökas med 60-70 procent per person jämfört med ett traditionella system. Av toalettvatten och matavfall återvinns framförallt fosfor och kväve.

– Med de tre rören som kommer in på reningsverket och hanteras kan vi slopa det traditionella linjära systemet och istället skapa en cirkularitet. Det är ett paradigmskifte från att rensa bort saker ur ett avloppsvatten till en teknik för att utvinna resurser, berättar Amanda Haux.

Den nya utvecklingsanläggningen på Öresundsverket i Oceanhamnen invigs i början av maj 2021. Där kommer det också att finnas en testbädd där de tre flödena kommer att kunna studeras – både av personer på plats och av företag samt forskare från hela världen som kan koppla upp sig mot de olika flödena via en digital tvilling. Testbädd ligger vägg i vägg med utvecklingsanläggningen och i testbädden finns ett lab med basutrustning i anslutning till testplatsen för dem som hyr in sig på en plats. Det är även möjligt att tillgå den konventionella avloppströmmen till Öresundsverket.  En drifttekniker kommer att finnas på plats för att serva testbäddsgäster.

I samma anläggning finns också ett showroom, där det kommer att vara möjligt för forskare på anläggningen både att ta del av kunskaper och arrangemang som görs och att ha egna arrangemang och möten. Anläggningen ska bli en mötesplats för forskning och utveckling inom hela kedjan från insamling och behandling av avfallsflödena till kommunikation med brukarna.

– Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och som kan erbjuda utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation, fortsätter Amanda Haux. Vi erbjuder en plattform för tvärvetenskapliga dialoger och en möjlighet att bli en del av det speciella nätverket kring näringsåtervinning. Det kommer att finnas en utställningsmiljö som kunskapsplattform. Just nu ser vi inte slutet på resultaten det här kan komma att innebära.

Detta showroom kommer även att vara öppet under H22 City Expo, en internationell stadsmässa i Helsingborg för en smartare och mer hållbar stad.

Bakom anläggningen står NSVA: Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp, NSR: Nordvästra Skånes renhållning, Öresundskraft och Helsingborgs stad. RecoLab består av de tre delarna utvecklingsanläggning, testbädd och showroom.

Vill du veta mer eller är intresserad av en plats i testbädden eller i showroom? Kontakta Amanda Haux, verksamhetsutvecklare amanda.haux@nsva.se eller  010 490 97 83

Foto lånat från Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp.

Läs mer om Aqua Network Skåne.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar