Smart Cities

Unik utbildning i stadsutveckling startas i Lund

Caroline Wendt
March 22, 2018

Nästa år väntas Lund få en ny och unik utbildning inom stadsutveckling och Smart city. Det är EFL och LTH som tillsammans undersöker möjligheterna för ett alldeles nytt program som vänder sig till höga chefer inom kommun och näringsliv.

Per Malmberg på utbildningsstiftelsen EFL, Executive Foundation Lund, är i mitt i planeringen av ett helt nytt utbildningsområde, EFL Tech. En av de tänkta utbildningarna ska handla om modern stadsutveckling och har arbetsnamnet City Development Executive Programme. Programmet riktar sig till chefer inom både näringsliv och offentlig sektor.

‑ Vi ska ta fram ett program i stadsutveckling, säger Per Malmberg. Programmet ska vända sig till de befattningshavare som tar de avgörande besluten om stora frågor som till exempel att bygga en spårväg, anlägga ett badhus eller dra en ny tunnel till Danmark. Utbildningen har en integrerad ansats där vi samlar olika aspekter som man behöver vara insatt i för att ta bra beslut.

Även LTH är med i planeringen av den nya utbildningen.

‑ Det skulle vara spännande för LTH att gå ut på executivemarknaden, säger Charlotta Johnsson, vicerektor LTH. LTH har i uppdrag att verka för ett livslångt lärande så det passar bra. Många av de tänkta deltagarna har höga kunskaper och det är viktigt att lärarna på kursen är på minst samma nivå. Det är där som våra forskare på LTH kommer in - de har en mycket stor kompetens, både bred och djup, inom området. Jag ser att LTH tillsammans med EFL och Future By Lund kan bli en framgångsrik kombination.

Per Persson från Future By Lund har varit med som inspirationskälla i förarbetet för utbildningen. Han har också bidragit med sina kunskaper om både trender inom Smart city och kommande projekt i Lund.

‑ En utbildning inom stadsutveckling och Smart city kan vara avgörande för att beslutsfattarna ska kunna fatta kloka beslut men också för att vi snabbare ska kunna få nytta av de tekniska framsteg som görs, menar Per Persson.

Starten för utbildningen planeras till januari 2019, och deltagarna kommer sedan att ges 15 heldagar, preliminärt vid fem olika tillfällen, utspridda över knappt ett år. Meningen är att programmet ska ha en nationell träffyta och deltagarna ska kunna ta med sig sina aktuella frågeställningar för att utveckla dem i gruppen.

Inför starten av utbildningen har Per Malmberg och Charlotta Johnsson letat för att se om det ges liknande utbildningar på andra platser.

‑ Det finns program med teman som angränsar till vår idé, till exempel hur man ska jobba med hållbarhet, men vi har inte hittat något motsvarande i de geografier vi agerar med stadsutveckling som kärna för själva utbildningen, menar Per Malmberg.

Att utbildningen placeras i Lund är ingen slump.

‑ Vi vill få fram de innovativa idéerna, berättar Charlotta Johnsson. Det händer mycket både i Lund och i regionen och därför är just Lund en bra plats för utbildningen.

‑ Det är spännande att kunna göra detta i Lund eftersom Lund är en framstående stad inom området, menar Per Malmberg. Det stärker utbildningens varumärke att den utvecklas i Lund. Utbildningen inom stadsutveckling ser vi som en spetsgrej. Målsättningen är att det ska bli ett program som kommer för att stanna. Vi börjar med Sverige men så småningom kan det bli ett internationellt anslag.

 

EFL (Executive Foundation Lund) är en stiftelse med partnerskap med Ekonomihögskolan. EFL har stark förankring i näringslivet och har som ambition att utveckla individ och företag inom affärsutveckling, ekonomi, ledarskap, marknadsföring och styrelsearbete. Under 2018 etableras det nya området EFL Tech vari bland annat programmet i stadsutveckling ingår. EFL grundades 1969.

 

LTH (Lunds Tekniska Högskola) är en av de största fakulteterna vid Lunds universitet, samtidigt som det är ett av de nyaste tillskotten i Lunds universitets 350-åriga historia. LTH är landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Här finns flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar, liksom en bred forskning som inom flera områden är världsledande.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar