Innovation management

Vår innovationskokbok är klar!

Caroline Wendt
January 11, 2022

Innovationsplattformen Future by Lund har hunnit fylla åtta år och mycket har hänt sedan starten 2013. Vi har varit med som en aktör bland många i flera stora och framgångsrika projekt men också styrt egna projekt i samarbete med andra. Som innovationsplattform har vi studerat andras teorier om hur innovation främjas och samtidigt själva funderat över hur olika verktyg, processer och teorier har fungerat hos oss. Nu har vi gjort en innovationskokbok där du kan läsa om våra arbetssätt, teorier och projekt tillsammans med erfarenheter från några av våra partners. Här är ”Ju fler kockar desto bättre innovationssoppa"!

I slutet av 2013 startades innovationsplattformen Future by Lund. Då fanns en idé om att öppna staden för innovationskraften hos bredare grupper av aktörer och företag, att pröva nya arbetsformer och att lyfta Lunds smarta och hållbara stadsutvecklingsarbete till en ny nivå som skulle kunna involvera både medborgare och internationella företag. I samma veva gjorde Vinnova en utlysning kallad "Innovationsplattformar för Smarta Hållbara Städer". Lund sökte och fick Vinnovas stöd och Future by Lund startades.

Under hösten 2021 samlade vi texter från vår hemsida och blandade med nyskrivet material till en berättelse om vad vi har gjort inom innovationsplattformen Future by Lund. Vi har valt att kalla vår sammanställning för en kokbok och gav den namnet ”Ju fler kockar desto bättre innovationssoppa”. Det är förstås inte en kokbok i vanlig bemärkelse, utan vi samlar tankar, idéer, ”recept” och tips så att alla som vill kan skapa en egen meny för sitt innovationsarbete. Vår förhoppning är att kokboken ska inspirera personer, team och organisationer som är intresserade av förnyelse i skärningspunkten mellan teknik, människa, entreprenörskap och stora och små organisationer (privata och offentliga) med särskilt fokus på de samhällsutmaningar vi står inför.

Kokboken är vår syn på arbetet med Future by Lund, det vill säga vår berättelse utifrån våra erfarenheter. I kokboken har vi gjort ett urval av händelser, projekt och partners. Det finns många fler som på något sätt deltagit i denna resa och bidragit längs vägen – vi riktar ett stort tack till alla och hoppas på fortsatt gott samarbete!

Här hittar du innovationskokboken.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar