Entrepreneurship

Värderingarna är hemligheten!

Caroline Wendt
September 5, 2018

Tror du att det är lätt att lyckas med ett nytt företag och skapa ett nytt team utan att tänka på vilka människor som finns med i gruppen? Glöm det! Företagens värdegrund och teamets värderingar är viktiga ingredienser som kan vara avgörande för om en ny entreprenör lyckas eller inte, menar David Tegenmark, en av coacherna på The Creative Tour.

Tror du att du kan lyckas med ditt nya företag och skapa ett nytt team utan att bekymra dig om vilka människor du har med dig i gruppen? Glöm det! Företagens värdegrund och teamets värderingar är viktiga ingredienser som kan vara avgörande för om en ny entreprenör lyckas eller inte. Möt David Tegenmark, en av coacherna på The Creative Tour.

Under våren och sommaren 2018 reste The Creative tour runt i lundaregionen för att hitta entreprenörer med bra idéer. Ett tiotal idéer valdes ut och fick fortsätta med ett acceleratorprogram, där de bland annat fick tillgång till verktyg för att identifiera sina värderingar. På så vis kunde de blivande företagarna se vad som är deras egna drivkrafter, men samtidigt också ges möjlighet att tidigt upptäcka hur en person skulle funka i deras team. En grundfaktor för att teamet ska fungera är att alla i gruppen känner sig trygga och ju mer man jobbar med värderingar desto bättre jobbar teamet ihop. David Tegenmark är en av coacherna på The Creative Tour. Han arbetar med systematisk marknadsföring och har på sätt kontakt med många bolag.

-  Jag har sett att vanor är en viktig detalj för att det vardagliga arbetet i ett företag ska fungera. Man måste sälja, leverera och sköta ekonomin. Sedan är värderingar den andra viktiga sidan av myntet, och företaget är oftast grundat efter ägarens värderingar. Är det ett lågkostnadsbolag måste man anställa folk som kan hålla kostnaderna nere och om värderingen är att kunden är viktigast ska man hitta folk som kan hålla kunden nöjd. Att jobba med värderingar är svårt - ofta har man inte för vana att prata om värderingar eftersom de ofta är så naturliga att man inte ser dem.

På samma vis som det är viktigt att veta sina egna och företaget värderingar är det bra att känna till andra bolags värdegrund för att se vem det är bra att samarbeta med.

- När ett företag är nystartat vill man hitta kunder och då kanske man inte fäster så mycket uppmärksamhet vid om värderingarna stämmer eller inte, menar David Tegenmark. I mitt företag Certus Growth har vi kommit så långt att vi börjat skriva ner och tänka på vad en ideal kund är och vilka värderingar de ska ha. Ju mer vi säljer desto mer energi kan vi lägga på att se om kunden och vi är en bra match för varandra. Om vi passar ihop kan vi göra mer nytta och få en nöjd kund. Numera finns det företag som skriver på sin hemsida vem som är deras ideala kund. Jag ser det som ett tecken på det är fler som har tydliga värderingar och är beredda på att säga nej till kunder.

David Tegenmark ser även andra tecken på att värderingar blir allt viktigare för ledare i näringslivet.

 Jag ser att fler tidskrifter som vänder sig till chefer skriver om värderingsdrivet ledarskap. Samtidigt är chefernas prioriteringar många gånger tillväxt och lönsamhet. Cheferna ser att värderingsstyrt ledarskap ger bättre resultat men ofta har de inte tid och möjlighet att styra om företaget till detta. Därför är det viktigt att bygga in värderingarna från början. Några som har lyckats bra med det är Ikea, Apple och Microsoft.

Ofta är det grundaren som har en idé som bygger på en värdering, och sedan byggs vanor och rutiner utifrån dessa.

 Företagets styrkor är ofta grundarens styrkor. Förutsättning för att man ska ha kvar värderingarna är att man uttalar vad som gäller. Hos Apple är det användarvänlighet. Ikea har en tydligt nedskriven vision ”Att skapa en bättre vardag åt de många människorna”, med tillhörande nedskrivna värderingar. Sedan driver man hela bolaget utifrån detta. Det viktiga är att sätta värderingarna och sättet att jobba, sedan kan man skala upp företaget efter det, avslutar David Tegenmark.

Related videos to category:
Entrepreneurship
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar