Future Living & Spaces

”Vi vill bidra till en ny standard för bygglovsprocessen”

Caroline Wendt
October 3, 2017

Lunds kommun har precis startat ett projekt som ska göra det möjligt att söka bygglov digitalt. Målet är att det ska bli enkelt att göra en ansökan och att den som vill bygga sedan hela tiden får besked om var i processen ärendet befinner sig.

Att deklarera är numera inte så svårt och stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning nämner Skatteverkets digitala lösningar som en förebild nu när stadsbyggnadskontoret och kommunens IT-avdelningen ska digitalisera byggloven.

‑ Syftet är att öka medborgarnytta genom enkelhet och tydlighet, säger han. En digital tjänst ska kunna vägleda den som ansöker, så att ansökan blir komplett från början och den som söker får sitt bygglov snabbare. Effektiviteten kommer att öka och vi på stadsbyggnadskontoret kommer att bli bättre på att använda vår kompetens.

En fördel för Lunds kommun är att flera andra kommuner redan har digitaliserat bygglovsprocessen.

‑ Vi kan lära mycket av dem och vi kommer att titta extra på Falun, Halmstad och Nacka. Sedan vill vi flytta fram positionerna och bidra till att sätta en ny standard för hur bygglovsprocesser kan behandlas, säger Marcus Horning.

Marcus Horning pratar om vad han kallar för ”E-handelskulturen” och menar då att den som beställer där hela tiden uppdateras via sms eller mejl om var i processen beställningen befinner sig.

‑ Ny teknik flyttar fram vad vi förväntar oss av omvärlden. Ett tydligt mål för oss är att öka medborgarnyttan och då måste vi förstå vad det är som man förväntar sig. Vi behöver också ha det med oss att det kanske är första gången som medborgarna stöter på en så komplicerad process. Vi vill säkra kvalitet och samtidigt se till att medborgaren är så nöjd som möjligt.

Arbetet med att digitalisera kommer också att innebära att stadsbyggnadskontorets medarbetare och kommunens medborgare används som experter och bidrar till att forma systemet.

‑ I den innovativa fasen där vi ska tänka stort, brett och gränslöst kan också Future by Lund komma in. Efter det ska tankarna kokas ner till ett antal möjliga vägval, säger Marcus Horning.

Projektet har startat efter sommaren och redan i oktober-november hoppas Marcus Horning att gruppen kan se vad man har för alternativ.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar