Innovation district

Paketering, finansiering och kritisk massa viktiga komponenter i Lund Innovation District

Caroline Wendt
December 6, 2023

Lund Innovation District är ett globalt innovationsekosystem som samlar forskning, entreprenörskap och samverkan i världsklass inom gångavstånd. Hur kan då ett systematiskt gemensamt arbete med Lund innovationsdistrikt göra området ännu mer effektivt? Under EU Days Lund 2023 samlades några av de stora bolagen för en diskussion om hur Lund kan arbeta med talang, finansiering och samarbete för att fortsätta driva innovation och tillväxt i regionen och för att stärka Lund Innovation District som en viktig plats i det globala innovationslandskapet.

Innovationsdistrikt är ett koncept som många städer i världen diskuterar och satsar på. Ett innovationsdistrikt är en liten del av en stad där det är tätt mellan aktörer och infrastruktur som berikar arbetet med innovationer. Lund har under det senaste året börjat arbeta alltmer aktivt med Lund Innovation District. Under EU Days Lund 2023 som arrangerades av Lunds kommun, Lunds universitet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund i samarbete med ett flertal medarrangörer deltog stora bolag med anknytning till Lund – Saab Kockums, Alfa Laval, Volvo Cars, AXIS Communications, Bosch och Tetra Pak – i en paneldiskussion om Lunds styrkor och svagheter som innovationsdistrikt utifrån de stora bolagens synvinkel.

- Det finns många sätt att dra nytta av ett innovationsdistrikt. En del är idégenerering och att vi skapar nya idéer genom samarbete och diskussioner, till exempel mellan universitet och företag. I samband med det behöver vi också finansiering och testbäddar. Det här är ett nytt sätt att arbeta, så dessutom behöver vi forskare som undersöker om detta är en metod som passar på det industriella området, säger Roger Berg, forskningschef på Saab Kockums.

Bolagen berättade om hur Lund som innovationsmiljö varit viktig och ibland avgörande för placeringen av verksamheten i Lund. I detta var det centralt med närheten till Lunds universitet, ett brett universitet med samtliga nio fakulteter. I Lund är de geografiska avstånden så små att expertisen finns på cykel- eller gångavstånd. Dessutom utbildas framtidens talanger på universitetet, och många av bolagen erbjuder program för att locka dem in i sin verksamhet. Självklart spelar också närheten till Malmö, Köpenhamn och flygplatsen Kastrup en stor roll. Dessutom visade sig en omgivning med andra bolag i närheten också vara en av Lunds styrkor, både för att hitta samarbeten och för att tillsammans kunna erbjuda en spännande arbetsmarknad för talanger.

- Det handlar om paketering av innovationsdistriktet och att bygga en kritisk massa, eftersom ju fler företag här finns desto fler talanger lockas hit, menar Robert Lagerstedt, Head of Engineering Excellence Bosch Nordic. ESS kommer inte enbart att locka forskare att komma hit utan också alla som behövs runt dem. För att locka hit talanger är inte enbart anställningen viktig utan även andra faktorer spelar in, som till exempel trygghetsaspekter, att här finns mer än ett möjligt företag att arbeta för.

Moderator Charlotte Lorentz Hjort passade förstås på att undersöka vad som skulle göra Lund till en ännu bättre plats för bolagen.

- Det finns ett antal utmaningar med att vara i Lund. En av dem är att här inte finns så många arbetslösa ingenjörer. Ingenjörer attraheras av att jobba med utmaningar och ju större utmaningar och ju mer ledande teknologi här finns desto bättre möjligheter finns för att attrahera de bästa ingenjörerna i världen. Det viktiga är att få upp ett tryck på att man vill bo i Lund och jobba med företagen. För att göra detta är det viktigt att frågan varför man ska flytta till Lund besvaras på ett bra sätt, tycker Bert Nordberg, styrelseordförande, Axis Communications.

Ett sätt att locka till Lund kan vara att exponera de sociala sammanhang som finns.

- När vi rekryterar från utlandet är det vanligt att våra kandidater vill flytta till någon slags ”community”, och det skulle vara bra om det fanns information om vilka större sammanhang man flyttar till både socialt, yrkesmässigt och företagsmässigt, menar Henrik Svensson, forskningschef, Volvo Cars. Det behövs många talanger till Lund och det skulle vara en bra ”selling point” om vi kunde paketera de möjligheter som finns genom universitetet, den stora mångfalden av företag, den goda livskvaliteten och de fördelar som finns för familjer med barn.

Möjligheterna med Lund Innovation District är många och redan nu finns exempel på hur ett ökat samarbete kan vara till nytta. Alfa Laval arbetar med teknologier för värmeöverföring, flödeshantering och separation.

- Det här är teknologier som är viktiga möjliggörare för att lösa många av de utmaningar världen har inom vatten, mat och energiområdena, menar Anna Celsing, Hållbarhetschef, Alfa Laval. Dessa transformationer behöver göras snabbt men det är samtidigt komplext. För att klara detta behöver vi många starka samarbeten på tvärs, både inom industrier och akademi.

Arbetet med ett innovationsdistrikt gör oss mer attraktiva och skapar en mottagarkapacitet att ta emot erbjudanden, som de stora innovationsfinansieringarna från EU.

Nyligen lanserade Tetra Pak och Lunds universitet Biotech Heights, en innovationsplattform som fokuserar på framtidens mat.

- Det här är ett sätt att säkerställa ett gemensamt arbete inom forskning och innovation för oss, berättar Marie Sandin, VD AB Tetra Pak. Lunds universitet har många styrkor, bland annat tillgängliga labb, och sedan blir det upp till oss att addera hur man bygger upp piloter till industriell skala för att se till att vi tillsammans kan erbjuda framtidens mat. Vi i lundaområdet har stora möjligheter att gemensamt göra skillnad, inte bara Tetra Pak och Lunds universitet utan också andra aktörer i värdekedjan.

Moderator Charlotte Lorentz Hjorth arbetar bland annat med ett stort policy-projekt för EU och med universitets ansökningar till den europeiska stora satsningen KIC (Knowledge and Innovation Community) inom Kultur och kreativa näringar. Hon pekar på att stora skiften pågår inom många branscher i Europa.

- Vi i Lund måste använda varandra för att tillsammans förstå vad som är på gång just nu. Arbetet med ett innovationsdistrikt gör oss mer attraktiva och skapar en mottagarkapacitet att ta emot erbjudanden, som de stora innovationsfinansieringarna från EU. Det är viktigt att ha ett fungerande distrikt som vi kan sälja in till de stora partnerskapen så att Lund kan bli en stark spelare i den strategiska utvecklingen av Europa.

Arbetet med Lund Innovation District fortsätter genom arbetsgrupper och diskussioner. Se hemsidan för mer information!

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Tidigare under hösten 2023 arrangerades ett inledande möte med diskussioner om Lund Innovation District.

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar