Digital Cities & Citizens

Vinnare med sensor i tanken

Caroline Wendt
February 4, 2020

Vinnare i Future by Lunds och Lunds kommuns idétävling ”Så blir det bättre med en sensor” blev Mikael Linder, som belönas med ett utvecklingskit för sensorer. Hans förslag med en sensor som mäter nivåer i bränsletankar bedöms av juryn som ”genomförbart och skalbart”.

Future by Lund med partners och Lunds kommun genomförde en adventskalender med sensorer under december 2019. Under tiden fanns möjligheten att bidra till idétävlingen – ”Så blir det bättre med en sensor”. Alla som hade ett eget förslag på vad som skulle kunna mätas med en sensor och vilken nytta mätningen kan göra kunde delta. Det mest innovativa förslaget kunde vinna ett utvecklingspaket – ”Arduino IoT-kit” - för att bygga egna sensorer hemma.

Nu är vinnaren utsedd - vinnare i tävlingen blev Mikael Linder som är arbetsledare inom entreprenadbranschen, där han ser att det skulle finnas stora vinster i att sätta sensorer på bränsletankar på arbetsplatser.

- Som ansvarig för beställning av diesel till grävmaskiner och andra byggmaskiner vet jag att det ofta är svårt att ha koll på när man behöver beställa mer bränsle, skriver Mikael Linder i sitt tävlingsbidrag. Tankarna är byggda efter standardmått så det borde vara enkelt att ta fram en sensor att sätta i ett lock som man skruvar på tankens påfyllningshål. Sensorn jag tänker på är Acconeers lilla radarsensor.

Mikael har också bifogat en förklarande bild där det tydligt framgår vilka bekymmer som kan uppstå om man inte har kontroll över nivåerna i tankarna.

Juryns motivering:

Mikael levererar en väl genomtänkt lösning av en sensor i bränsletankar på byggarbetsplatser. Lösningen innehåller förslag på teknik samt installation och låter genomförbar och skalbar. Den löser problemet att kunna veta när tanken behöver fyllas på utan tidskrävande manuell kontroll av bränslenivå.

Juryn består av Britta Duve Hansen och Peter Dovrén från IT-avdelningen samt Anders Trana från Future by Lund.

Mikael Linder med vinsten i "Så blir det bättre med en sensor".
Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar