Future Living & Spaces

WIN-möte med framtidens hållbara byggnader i fokus

Caroline Wendt
October 4, 2021

I mitten av september ordnade WIN med stöd av Region Skåne ett pitch & match-arrangemang som handlade om framtidens byggnader med inriktning på vatten- och energilösningar. Här presenterades både toaletten som spolar med hjälp av vakuum och ett system som kan ta hand om värme från fastigheternas spillvatten – och fastighetsägare som kan tänka sig att prova nya tekniker.

För att göra framtidens byggnader både bekväma och hållbara lyfte Ola Hansson och Maria Sätherström Lantz på WIN fram några av WIN-nätverkets senaste innovationer inom energi- och vattenområdet. Arrangemanget var digitalt och det var en stor uppslutning av deltagare, bland annat från innovationsbolag och fastighetsbolag. Mötet syftade till att skapa nya hållbara lösningar genom att ge möjlighet att implementera innovationer och skapa testbäddar.

Olof Blomqvist är startup-scout på WIN och berättade om dagens linjära system för vatten. Vattnet tas från en sjö, renas, skickas till hushållen, renas och släpps ut i havet. WIN siktar på att föra in ”loopar” i systemet och bryta den linjära processen, till exempel genom system för att samla in regnvatten och gråvatten och använda det. Det finns också stora möjligheter att skapa loopar i fastigheter och på så vis använda både vatten, energi och infrastruktur mer effektivt.

WIN arbetar för att vattensystemet ska gå från att vara linjärt till att det ska skapas loopar som gör att det går att spara både på vatten och infrastruktursatsningar. Bild: WIN

Presentationerna i korthet

I Malmö pågår projektet Rewaise och Therese Jephson berättade om arbetet med att skapa en ny vattenekonomi där vatten värderas mer. En inriktning är att reducera dricksvattenanvändningen genom ny teknik och nya samarbeten, till exempel genom att samla in regnvatten som i framtiden skulle kunna användas i hushållen.

Martin Eldsmark på Kraftringen berättade om deras arbete med p-huset Svane, som är ett exempel på hur en byggnad kan designas mer effektivt i konstruktion och energisystem. Taket har ersatts med semitransparenta solceller som producerar förnyelsebar energi och i huset finns också möjligheter att lagra energi i batterier.

Martin Johem från Ecoclime förklarade hur de arbetar med att återanvända värmen i spillvatten i fastigheter. Det gör man genom att leda spillvattnet genom en energitank som tar vara på värmen i vattnet. Detta kan sedan användas för att producera varmvatten och vatten till fastighetens värmesystem.

Sunroof är ett startupföretag som tillverkar solpaneler som samtidigt också utgör tak. Verksamheten presenterades av Carl Henrik Tibblin. I dessa solpaneler är det glas på både ovan- och undersida.

Carl Petterson från Räddningstjänsten väst pratade om hållbart brandskydd. Han påpekade att det är viktigt att tänka på hur nya innovationer passar ihop med det brandskydd som krävs i fastigheter. Gröna fasader, trästommar, solpaneler, elbilar som laddas, batteribankar och återvinningsbara fasader påverkar alla brandsäkerheten.

Bo Mattsson på Impulser presenterade ett system att spola toaletter med en ny teknik, där man utnyttjar trycket i vattenrören för att skapa vakuum som suger ut innehållet. På så vis går det åt betydligt mindre vatten än i en traditionell toalett.

Fastighetsbolaget PEABs forskningschef Nils Rydén berättade att de är intresserade av att vara testbädd inom några olika områden där de letar efter smartare och bättre metoder, både under pågående byggen och i befintliga fastigheter men också för att möta utmaningar inom klimatanpassning.

Xavier Leon på Brinja erbjuder en app-lösning som förbättrar säkerhet, effektivitet och hållbarhet genom att digitalisera byggarbetsplatser.

Orbital systems presenterades av Finnur Sverrisson. Bolaget har en cirkulär dusch som sparar vatten och energi genom att återanvända duschvattnet, och sensorer mäter om det är tillräckligt rent för att återcirkuleras. Genom sin innovation hoppas Orbital systems skapa ett paradigmskifte som gör att det dagliga vattenanvändandet minskar utan att komforten blir lägre.

Sammanfattning

Mötet avslutades med att Peter Kisch från Future by Lund gjorde en sammanfattning och blickade framåt. Här är hans reflektioner efter mötet:

*Väldefinierade problem kan man lösa med hjälp av experter på området, medan mer komplexa frågor kan kräva att många aktörer arbetar tillsammans för att skala upp dem. Det här visar att vi behöver sätta fokus på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa ett ännu starkare samarbete mellan det offentliga och det privata.

*Det återkommande experimenterandet är viktigt och presentationerna under mötet visade hur bra det kan bli om affärsverksamheter och konstruktörer samarbetar och ser experiment som en väg att ta affärerna framåt. P-huset Svane och Impulser är några bra exempel på detta.

*En annan trend är att experimentera med mindre subsystem inom ett större system. På så vis kan man ta ner en utmaning till en kontrollerbar storlek, prova och sedan skala upp det. Ett exempel på detta är företaget Ecoclime som har ett system att utvinna värme från spillvatten.

* En framtidsspaning är att vi kommer att se mer av att man mixar vatten och energi i olika system som interagerar med varandra, ibland även i kombination med sensorer och IoT.

*Vatten skulle kunna bli en starkare del av vår livsstil så att det inte bara är en teknisk utmaning utan något vi värderar mer. Orbital systems är ett exempel på detta, det visar både på ett sätt att leva det goda livet samtidigt som vi gör det på ett hållbart sätt.

WIN fortsätter att sammanföra marknadens olika aktörer för att de ska kunna samarbeta mot en mer hållbar resursanvändning genom att implementera innovationer och skapa living labs. Under hösten väntar fler möten för nätverkets medlemmar, till exempel WIN Water meeting den 21oktober med de senaste innovationerna från Skandinavien och Nederländerna inom cirkulär vattenhantering och WIN Energy meeting den 25 november. Inom vattenområdet pågår diskussioner om att göra en ansökan till en vatten-KIC (ett europeiskt stödprogram på EU-nivå).

Eventet var sponsrat av Region Skåne/Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar