Energy

Lund söker för positiv energi

Caroline Wendt
May 8, 2018

Vet du vad som är 535 sidor långt och värt 250 miljoner? Det är ansökan till Lighthouseprojektet Galaxity som handlar om plusenergi-områden. Lund har gått ihop med flera andra europeiska städer för att kunna göra den stora EU-ansökan. Om den beviljas kan den för aktörerna i Lund innebära att de sammanlagt får cirka 60 miljoner kronor att dela på för att driva femårsprojektet.

EU har avsatt 77 miljarder euro för Horizon 2020, ett forsknings- och innovationsprogram inom bland annat transport- och energiområdet för åren 2014-2020. En del av detta är Smart City Lighthouse där Lund och italienska Padua nu har gjort en gemensam ansökan för att skapa plusenergidistrikt. Det här gör man tillsammans med aktörer och städer i Danmark, Moldavien, Rumänien, Grekland, Cypern, Ukraina, Ungern och Belgien/Nederländerna. Ofta görs en sådan här ansökan just av en eller två städer som fungerar som ”lighthouse” och en rad städer som lovar att ta till sig av de ledande städernas erfarenheter och resultat. Projekten ska sedan fungera som vägvisande för hela Europa.

Ansökan är initierad av Future By Lund men den tänkta projektledaren i Lund är Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun, med hjälp av Kerstin Rubenson, projektledare på Rise. I Lund är det väl förberett för att klara ett större energiprojekt eftersom flera arbeten som rör energi redan är igång. Lunds kommun är delaktiga i det prisade Cityfied, som handlar om energieffektivisering av äldre bostäder på Linero, Cool DH som rör lågtemperaturfjärrvärme på Brunnshög och Smart city accelerator som bygger på intelligent användning av energi och integrerade datasystem.

Vad skulle det betyda att få en lighthouseansökan beviljad?

‑ Det är en möjlighet att arbeta vidare med de här frågorna med en lite annan vinkling, nämligen plusenergiområden. Det passar väldigt bra med våra existerande planer för Brunnshög, som till exempel visionen att ha en energiproduktion på 150 % inom området. Vi gjorde också en modifiering för att få med befintlig bebyggelse och därför la vi till Medicon Villageområdet där E.ON och Medicon Village har nya och spännande lösningar, säger energistrateg Markus Paulsson. Totalt söker parterna i Lund cirka sex miljoner euro i projektet, varav 800 000 euro till Lunds kommun.

Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun, är tänkt som projektledare för Galaxity.

Målet med ansökan är att Padua och Lund ska kunna hitta sätt att bli av med beroendet av fossila bränslen genom att skapa plusenergi-områden (PED), det vill säga områden som skapar mer energi än de gör av med. Med hjälp av projektmedlen vill städerna visa hur man kan skapa PED i området. En sådan resurs är spillvärme och i Galaxity vill man arbeta med så låga temperaturer som 5-10 grader Celsius för att värma eller kyla byggnader. Genom att integrera byggnaderna i systemet med varandra kan termisk energi användas var och när den behövs. Energin kommer att lagras när det finns överproduktion och används när det är hög efterfrågan.

‑ Om Galaxity beviljas skulle det innebära att Europa sätter fokus på Lund inom energiområdet. Lund är då en av de första städerna med plusenergi-områden. Företagen kan se Lund som en attraktiv plats att investera när det gäller ny teknik och hållbarhetsarbete och kanske använda Lund eller Brunnshög som testbädd, främst inom energiområdet men även inom andra områden, säger Kerstin Rubenson, projektledare på Rise.

För Lund är det tre exempel på PED som är aktuella. Det är den södra delen av Brunnshög med bland annat bostäder och kontor, området intill ESS med bland annat undervisningslokaler och delvis redan existerande området Medicon Village med kontor och bostäder. Medverkar gör förutom Lunds kommun och Rise även E.ON, Kraftringen, LKF, RISE Viktoria, Schneider Electric, Keolis och ESS.

I ansökan finns även intention att tydligt inkludera staden i arbetet.

Ur ansökan:

För att lyckas med PED-skapandet och till och med gå mot en energipositiv stad måste åtgärderna förankras genom att stadsförvaltningen integreras brett. Åtgärderna bör också överensstämma med stadens mål, nationella mål samt EU och FN-mål. För detta ändamål kommer Padua och Lund att skapa djärva stadsvisioner, som visar vägen från planering till storskalig implementering av framgångsrika lösningar fram till 2050. Och de kommer att hjälpa efterföljare att göra detsamma.

Hur stora är då möjligheterna för att det blir Lund och Padua som blir Europas Lighthouse för plusenergi-områden?

‑ Det är såklart svårt att säga, men det är helt klart ett starkt konsortium med ett antal följestäder, företag och forskningsinstitutioner. Vi har starka aktörer i Lund och en Lighthouseansökan var nästa steg att ta. Det här betyder att vi kan bygga ihop det som finns till något större. Vi räknar med att det kommer att avgöras om projektet blir beviljat någon gång innan sommaren, säger Peter Kisch, projektledare på Future by Lund. 

 

Fotnot: Galaxity är hämtat från de tecknade franska science fiction-serierna "Linda och Valentin" som skapades i slutet av 1960-talet av Pierre Christin och Jean-Claude Mézières. Galaxity är namnet på en framtida huvudstad på jorden. Berättelsens inre kärna sägs vara ”övervinna svårigheter samt att omfamna och uppskatta mångfald”. (Källa: Wikipedia)

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar