Ideas & Science for Society

Rymdnod Syd/Space Hub Lund: Att resa till rymden tar tid

March 4, 2024

Att bygga upp kompetens och relationer inom ett nytt område tar lång tid. Det visar det målmedvetna arbete som Lund genom innovationsplattformen Future by Lund och medverkande partners har gjort inom rymdområdet. Redan 2015 togs ämnet upp under ett näringslivsarrangemang och sedan dess har arbetet med Rymdnod Syd intensifierats, hela tiden med en tydlig koppling till hållbarhet. Under 2021 gav arbetet ett tydligt resultat, genom att ESA BIC Sweden öppnade en fjärde rymdinkubator i på Ideon Innovation i Lund.

En resa till rymden tar tid och på samma sätt är det med staden Lunds rymdresa. En möjlig startpunkt är 2015 då näringslivschef Per Persson bjöd in Cecilia Hertz från Umbilical Design till en näringslivsgala. Då presenterades hur design, teknik och material från rymdindustrin skulle kunna få kommersiell användning genom att man överför idéerna till företag. Samarbetet med Umbilical design resulterade i ett fortsatt arbete också med Rymdstyrelsen, ESA (European Space Agency), Lunds universitet och andra organisationer med rymdanknytning.

− Det var LTH:s unika samarbete med NASA, JSC, Houston, som medförde att jag kunde göra mitt x-jobb där och som ledde till att jag därefter startade mitt företag, berättar Cecilia Hertz, Umbilical Design. Kändes fantastiskt att femton år senare komma tillbaka och dela med mig av min kunskap och mitt nätverk inom rymdsektorn till Lund.

Rymden väckte ett stort intresse i Lund och genom åren har samarbetet kring Future by Lund arrangerat en rad event med olika teman för att sprida kunskap och engagemang och skapa nya relationer.

− Rymden sätter bland annat extrema designvillkor, villkor som inte är förhandlingsbara. Det här ger förutsättning för att tänka ”out of the box” och ger ett narrativ för att driva företag framåt, säger Peter Kisch, projektledare på Future by Lund.

I rymden används många material med specialegenskaper, och det här kan förstås till exempel industrin dra nytta av. I Lund kommer de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV men också till exempel NanoLund att betyda mycket för materialforskningen, och ett samspel på materialområdet med rymden skulle kunna vara en stor fördel.

I rymden, till exempel under en rymdresa, är det viktigt att skapa cirkulära system som bland annat skapar minimalt med avfall. När rymdforskare funderar över rymdresan och hur man ska kunna skapa boenden på månen eller på mars kan de samtidigt ha hittat lösningar som passar i ett hållbart samhälle på jorden.

− Rymden är inte bara en teknik utan också en programvara för cirkulärt innovationstänk, menar Katarina Scott från Future by Lund. I rymden är alla resurser ändliga, allt måste återanvändas och går det snett är det ingen som kan komma och hjälpa dig.

I omloppsbanor runt jorden finns satelliter som samlar data om jorden. Det här används redan för navigering och för väderprognoser, men all den data som skapas kan förstås användas på många fler sätt. Satellitdata kan till exempel användas för att mäta klimatförändringar eller för att hjälpa jordbrukare att optimera sin odling, och detta finns det företag som redan har tagit fasta på.

Under 2021 blev det klart att ESA BIC Sweden startar samarbete med Ideon Innovation för att öppna en fjärde rymdinkubator i Sverige.

– Vi behöver tänka på hur rymdteknologi kan skapa nya affärer – men vi kan också genom att ha ett mindset hämtat från rymden få hjälp att hitta lösningar som minskar användandet av fossila bränslen och som kan skapa klimatneutralitet, säger Anders Bengtsson, projektledare för Space Hub Lund.

ESA BIC i Lund är det första konkreta resultatet av det medvetna arbetet med rymden. Förhoppningen är att Lund genom etablerandet av en rymdnod – ett kompetens- och innovationscentra – kan säkerställa kontinuerligt idégenererande och genomförande av utvecklingsprojekt i gränssnittet mellan rymdindustri, kommun, akademi, de unika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund, innovationssystem och näringsliv, såväl nationellt som internationellt. Målet är att inom detta glokala ekosystem, med stöd av rymdforskning och rymdvetenskap, säkerställa en kontinuerlig utveckling av smarta och etiska, samt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar för samhället; teknik, produkter, tjänster, processer och modeller.

Förhoppningen är att Lund i framtiden kan bygga på med fler konkreta delar i en Rymdnod Syd, som till exempel med ett ESA lab inom materialområdet.

Tidslinje arbetet med Rymdnod Syd

2015: Arbetet med att kombinera Lund med rymden började redan med Lund Grand Prix 2015 där Cecilia Hertz från Umbilical Design presenterade hur man kan använda rymdteknik på jorden. Cecilia Hertz tog med en delegation från Lunds kommun till NASA AMES, bland annat för att besöka en byggnad med integrerad rymdteknik.

2016: Under våren 2016 ordnade Future by Lund och Umbilical Design två workshops med fokus på tekniköverföring från rymden till kommersiellt bruk.

2017: Våren 2017 arrangerades en internationell tredagars rymdkonferens av ESA, Umbilical design, ESA BIC Sweden och Lunds kommun i Lund. 70 personer från ESA Space solutions network från sammanlagt sexton länder samlades i Lund för att se hur rymdteknik kan användas till innovativa lösningar. Under de tre dagarna som konferensen varade arrangerades också Space impact workshop, om hur rymdteknik kan användas på jorden, där tio företag och andra aktörer fick chansen att få deltagarnas lösning på de utmaningar de står inför. Konferensen visade vilken potential det finns i Lund, bland annat genom de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Efter konferensen hade Lund kontakt med den Rymdstyrelsen och generaldirektören Anna Rathsman. Redan då diskuterades hur man skulle kunna skapa en rymdnod Syd i Lunds kommun – precis som det redan finns rymdnoder i nord genom Luleå och Kiruna, i väst med Göteborg och Trollhättan och i öst med Linköping, Uppsala och Stockholm. Under årets gjordes också en studieresa till Strasbourg där Lund och Cecilia Hertz deltog i Moon Village Workshop som svenska representanter.

2018: ESA var på tvådagarsbesök i Lund våren 2018 samtidigt som Lund startade konkreta diskussioner med ESA BIC/Arctic BIC kring en etablering av ESA BIC på Ideon innovation. Då inleddes också diskussioner med Rymdstyrelsen/SNSA kring möjlig samverkan. Lund och Umbilical Design presenterade idén om en rymdnod i södra Sverige.

Sommaren 2018 åkte ett ”Space Dream Team” bestående av en grupp ungdomar från Lund till Giffoni i Italien för att delta i ett samarbete om ungt entreprenörskap. Målsättningen var att hitta lösningar som baserar sig på FN:s hållbarhetsmål och gruppen från Lund hade med sig en utmaning från Rymdstyrelsen som handlade om hur man kan engagera barn och unga i frågan hur man renar haven från plast. I mitten av september 2018 togs ytterligare ett steg. Då samlades nämligen representanter från kommun, företag och universitet för att diskutera en gemensam projektansökan för ett arbete med att hitta hållbarhetslösningar inom rymdteknologin. Med tiden blev det också en ansökan, men inget projekt beviljades. Däremot innebar diskussionerna att flera organisationer delade visionen att skapa en Rymdnod Syd.

ESA presenterade initiativet Moon Village. Till Moon Village skulle det kunna knytas hållbarhetsprojekt med rymdinriktning på jorden, och i Lund väcktes tanken på en testbädd för cirkulära lösningar.

2019: Arbetet med en lokal rymdkonferens inleddes våren 2019 i samarbete med Rymdstyrelsen, ESA, ESA Bic Sweden, Ideon Science Park, AI Innovation Sweden, lokalt näringsliv och akademi.

I november 2019 startades Space Hub Lund med ett event med åttio deltagare, däribland experter från både ESA och Svenska Rymdstyrelsen. Rymdstyrelsen deltar i AI-konferens i Lund våren 2019, och Björn Lovén föreläser om bland annat rymddata. Kick-offen bidrog till att öka intresset och värdefulla kontakter knöts, bland annat med representanter från ESA.

2020: Under 2020 hade Space Hub Lund flera arrangemang. Årets första event var i februari då ett stort antal deltagare samlades på Ideon Science Park för att diskutera insikter inom rymdteknologiområdet. Intressanta initiativ listades inom fyra teman: Material, Teknologi, Cirkulära modeller och Rymddata.

I april fortsatte rymdsamarbetet med ett digitalt möte sänt från Stenkrossen. Där framgick att Lund har stora resurser och kunskaper inom området, men det visades också på vilka möjligheter det finns för företag har att associera sig med rymdindustrin och vilka vägar man kan gå för att få stöd för olika initiativ.

I början av juni sändes ett Space Hub Lund-webinar från Vattenhallen Science Center. Anna Rathsman, generaldirektör för Svenska Rymdstyrelsen, var ansluten via länk och talade om vikten av att koppla rymdforskning med den forskning som görs på jorden för att öka förståelsen av vad som händer på jorden och för att se vad som behöver göras.

2021: Additiv tillverkning och rymdindustri låter kanske som något högteknologiskt som inte påverkar de flesta av oss vanliga människor. Sanningen är att det är precis tvärtom, för rymdteknologi och additiv tillverkning, som ofta också kallas 3D-printing, kan vara några av nycklarna för att göra livet på jorden både enklare och mer hållbart. Tekniken kan bland annat minska både materialåtgång och leveranstider, och kan också medverka till bättre sjukvård. Detta lyftes fram under webbinariet Space Technology and Additive Manufacturing som arrangerades av Space Node South i maj 2021.

I augusti blev det äntligen klart att ESA BIC Sweden öppnar en fjärde rymdinkubator i Sverige – på Ideon Science Park i Lund.

Relaterade filmer
Kontaktperson

Anders Bengtsson

Finansieras av
No items found.
Fler projekt