Julkalender med sensorer

11: Smart cykeldata ger helt ny kunskap för trafikplanerare

Caroline Wendt
December 9, 2019

Att cykla ger många fördelar, både för cyklister, staden och miljön. Cykeln blir allt mer populär och är positiv för hälsan, ger mindre buller, tar mindre plats än andra fordon och ger låga utsläpp. Att erbjuda bra cykelmöjligheter är därför en win-win-situation. Genom smart cykeldata kan ännu bättre cykelmöjligheter skapas – och till våren kan alla vara med och bidra!

Inom SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) genomförs tre olika delprojekt som ska göra det bättre och enklare att planera för bra cykelmöjligheter i Lund.

Vilka cykelvägar väljs?

Den första delen av projektet var att använda nya datainsamlingsmetoder som berättar var man cyklar och var det känns otryggt att cykla. I september 2018 deltog cirka 500 personer som cyklar i Lund i en ny typ av datainsamling. Vilka vägar man cyklar samlades in via appen TravelVu, en positionsbaserad resedagbok och var trampandet upplevdes som otryggt markerades via en blåtandsknapp på styret (Tryck Till). Det insamlade datamaterialet gav helt nya möjligheter för planerare att förstå hur och var man cyklar i Lund och var det upplevs otryggt. Detta är information som planerarna hittills inte haft.

Resvägar för cyklister i Lund.

Göra data användbar

I nästa steg har datamaterialet gjorts mer användbart. Genom ett webbgränssnitt har data blivit tillgänglig för planerare. Som planerare kan man då både undersöka och filtrera data för att svara på frågor som: Använder man de prioriterade cykelstråken eller väljer man andra vägar? Hur och var cyklar man olika tider på dygnet? Hur används elcykeln? Det finns också möjlighet att studera platser där man upplevt otrygghet genom koppling till Street view i Google maps.

Platser som upplevs som otrygga.

Ny och gammal data tillsammans! Vill du vara med?

I det tredje steget kombinerar projektet ny och gammal data för att ta förståelsen ett steg längre. Med det nya sättet att samla in hur man reser får vi en komplett bild av hur en individ reser över ett antal dagar, men vi får bara data från ett urval av de som reser i Lund. Med traditionella cykelräkningar räknar kommunen hur många personer som passerar en punkt. I den punkten vet vi allt, men vi kan inte räkna cyklar överallt. I det tredje steget kombinerar vi därför ny och gammal data för att skapa en bättre helhetsbild över hur man reser.

Som ett sista steg kommer vi samla in ny data för att verifiera den modell vi tar fram. Ytterligare en datainsamling kommer ske under våren 2020. Vill du vara med och bidra till bättre transportsystem? Skicka din intresseanmälan till travelvu@trivector.se, så tar vi kontakt med dig under våren 2020. God jul!

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020. I delprojektet med cyklar samarbetar Trivector, med Lunds Kommun, Hövding, Malmö Universitet, Future By Lund, miThings och Mobile Heights.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Bild: Delprojektledare Emeli Adell, Trivector, cyklar med appen TravelVu och knappen "Tryck till".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar