Future by Lunds 24 höjdare

11: Studenternas kraft kommer till nytta även utanför universitetet

Caroline Wendt
November 26, 2020

I dagens julkalenderlucka finns Lunds cirka 40 000 studenter – och många företag och organisationer som gärna skulle ta del av deras kunskaper och kreativa kraft. För att utbytet ska kunna ske behöver man ibland skapa kontaktytor, och under året har Future by Lund arbetat med två sådana. Genom EU-projektet CCSC fick lundastudenter kontakt med kulturekosystemet och i Sten K Johnson Centre for Entrepreneurships tvärvetenskapliga kurs kunde de arbeta i projektform med utmaningar från både Lunds näringsliv och Future by Lund.

In English.

Som en del i det stora sameuropeiska projektet CCSC, Culttural and Creative Spaces and Cities, gavs studenter från programmet Digitala kulturer Lunds Universitet under ledning av Mikael Askander möjlighet att arbeta med verkliga utmaningar från Mejeriet i sina projektarbeten. Studenterna har en projektkurs under sin första termin, där får de en utmaning – denna gång från Future by Lund. Eleverna på programmet Digitala kulturer arbetade i grupper med lösningar för Stenkrossen och Mejeriet.

– Studenternas redovisningar handlade om att möta utmaningen med att hitta bättre arenor för möten, både digitalt och i verkliga livet, och för olika institutioner i regionen, berättar Mikael Askander, Universitetslektor på institutionen för kulturvetenskaper. En grupp kom med en idé med en app som skulle vara som en slags karta för alla kulturella institutioner i Lund, en annan grupp hade en idé om att skapa ett kafé i samarbete med Mejeriet vilket skulle inkludera vissa specialiteter som också skulle kunna vara digitala.

Varför är det viktigt att arbeta med organisationer utanför universitetet?

– Det är viktigt med ett partnerskap som detta för studenterna. Det viktigaste för de ofta rätt unga studenterna är den erfarenhet som de får genom att arbeta med problematiska saker och att lösa dem. Det här är mycket viktigt för deras framtida professionella arbete. De samlar också kontakter till ett eget brett nätverk av viktiga kontakter.

I januari 2020 avslutade Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship sin andra kurs i tvärvetenskaplig projektutveckling. Fyra grupper av studenter löste utmaningar som finns i staden. Den utmaning som Future by Lund gav handlade om hur en kommun skulle kunna samla in anonymiserad rörelsedata från medborgare för att leverera förbättrad service till medborgarna. Övriga utmaningar var hur man kan använda sensorer för att hjälpa blinda att orientera sig (en utmaning från Acconeer), hur man kan använda digitala verktyg för att minska administrationstiden för lärare och hur man kan ta till vara patienters idéer och feedback för att förbättra vård och hjälpmedel (en utmaning från Innovation Skåne). Future by Lund hade med en utmaning på kursen även året innan. Då handlade uppgiften om hur man kan arbeta med ett makerspace.

Arbetet med tvärvetenskaplig projektutveckling fortsätter och den 30 oktober startade en ny grupp med nya utmaningar som kommer redovisas i januari 2021.

– För oss på Future by Lund och för de företag och organisationer som kastar in en utmaning är detta en jättemöjlighet, menar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Det ger oss en blick på våra utmaningar från flera perspektiv parat med det engagemang som studenterna ger. Det är alltid lika spännande att följa deras resonemang och slutsatser.

Tidigare artiklar

Kulturhäng – både på riktigt och på nätet

Studenter tittar närmare på Mejeriet och Stenkrossen

Entreprenörskap ger universitetspoäng

”De flesta utmaningar är tvärvetenskapliga till sin natur”

Ska invånarna kunna byta data mot fria p-platser?

”Makerspace – som ett gym för hjärnan”

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar