Julkalender med sensorer

13: Hur står det till på vinterförvaringen?

Caroline Wendt
December 9, 2019

‍Under vintern förvarar vi ofta våra saker – eller till och med fordon – i ouppvärmda och ibland fuktiga förråd, garage och källarutrymmen. Samtidigt är det ofta trånga utrymmen dit det kan vara svårt att ta sig för att inspektera status på till exempel textiler eller fordon. En modern lösning på problemet skulle kunna vara att använda en fuktsensor.

Ofta förvaras sommarprylarna i förrådsbyggnader och många fordon tillbringar julen i vinterförvaring. Cabrioleter, sportbilar, husbilar, husvagnar, båtar och motorcyklar trängs i alla utrymmen under tak där det finns en port som går att låsa. Fukt innebär risk för rost och mögel i textiler och dynor, och det är ju det minsta man önskar när det är dags att ta fram sina saker igen till våren.

En lösning kan vara att montera sensorer för att ha koll på hur fuktigt det blir i utrymmet. Här är ett exempel där vi monterat en Sensative Strips LoRa sensorer i en lada med fordon. Sensorn mäter temperatur och luftfuktighet och i diagrammet kan du se hur fuktigheten varierar en vecka i november/december.

I Lund finns LoRa-nätverket, ett stadstäckande trådlöst nätverk. LoRa-nätet är speciellt anpassat för att ta emot sensorsignaler och skicka dem vidare och i Lund samlas de på Sensatives IoT-plattorm Yggio. Därefter kan informationen visas på en hemsida för sensorägarna.

LoRa-nätet i Lund byggdes upp som en del i SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer som drivs av Future by Lund med stöd från IoT Sverige) med start våren 2017. Det trådlösa nätverket gjorde det tidigt möjligt för den som ville att gratis experimentera med sensorer och uppsamlande av data i staden. Insamlad data har samlats till Sensatives Yggioplattform. Kraftringen har hand om nätverket.

Så här kan informationen visas i Yggio.

Bildtext: Skulle den relativa luftfuktigheten går över cirka 70 procent är det dåligt för materialen.

Vid varje mättillfälle visas följande uppgifter:

Sensorn är platt och därför lätt att placera i trånga utrymmen.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar