Julkalender med sensorer

15: Historiskt träd blir uppkopplat

Caroline Wendt
December 12, 2019

I över 150 år stod det förra bokträdet på Katedralskolans gård och i december 2019 planterades ett nytt. Trädet är historiskt – inte bara för att trädet är en viktig symbol för skolan utan också för att detta är det första stora träd som Lunds kommun väljer att övervaka med nergrävda fuktsensorer. Tekniken med sensorövervakning av träd har utvecklats i Lund som en del av vårt stora IoT-projekt Smarta Offentliga Miljöer.

Sedan 1857 har Katedralskolan i Lund haft ett vårdträd på skolgården. Trädet var en viktig del av skolan, och varje år antecknades datum för när knopparna sprängdes och när trädet var fullt utslaget. 1887 påbörjade skolan en tradition att fira trädet med tal och sång genom en ceremoni på skolgården. Men trädet blev gammalt och svampangripet och 2012 togs det ner. Den elfte december 2019 blir ett nytt historiskt datum för skolan eftersom det nya trädet planterades denna dag. Trädet är 40 år gammalt, nio meter högt och väger cirka 6 ton.

Till sommaren kommer skolans elever att kunna njuta av grönska och svalkan under trädet på en gräsyta och ett trädäck. Trädet har hämtats från Tyskland där det har planterats om åtta gånger för att stimulera bildandet av små fina rötter som gör att det klarar en omplacering bra. Trädet och transporten till Sverige har kostat 217 000 kronor.

– Detta träd har ett stort kulturhistoriskt värde men är självklart också värdefullt för miljön och står för många ekosystemtjänster, säger Barbro Lange som är projektledare och landskapsarkitekt på Markentreprenad i Lunds kommun. Vi hoppas att det här trädet ska stå minst lika länge som det förra.

Trädet är viktigt för Katedralskolan och Lund men är också historiskt av ett annat skäl – det är det första stora trädet som Lunds kommun väljer att övervaka med sensorer. I gropen grävdes sensorer ner redan vid planteringen. Anders Hedberg från Sensefarm var på plats för att sätta två sensorer i planteringsgropens botten och två sensorer cirka 30 cm under marknivå.  

– Alla användare hos Markentreprenad kan via mobilen eller datorn se att det är lagom med fukt vid rötterna och genom att ha sensorer på två nivåer kan de också se vad som händer när det regnar, berättar Anders Hedberg på Sensefarm. Vi har tillsammans med Veab i Göteborg arbetat på ett liknande sätt med att övervaka skötseln av flyttade träd med sensorer i samband med byggandet av Västlänken i Göteborg med gott resultat.

Sensorvärdena kommer att skickas via Lunds LoRa-nät som numera drivs av Kraftringen. För att stärka signalerna kommer en ny basstation placeras i närheten. Värdena gör att skötselansvariga sedan kan avgöra hur mycket extra vatten trädet behöver.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Läs mer sensorer i sensorer och växter i SOM-projektet.

Projektet i Lund och Malmö.

Sensorer i Malmö.

Sensefarms utveckling i samband med projektet.

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar