Future by Lunds 24 höjdare

16: Lund är en föregångare inom digital vård

Caroline Wendt
November 26, 2020

Digitala cykelturer, kuddar med lugnande musik och mobila trygghetslarm – julkalenderlucka nummer 16 har ett omtänksamt innehåll. Nya sätt att använda teknik kan betyda ett bättre liv för människor inom äldreomsorg och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund arbetar sedan länge med digital teknik och är gärna testmiljö för innovationer – till exempel med entreprenörer genom avdelningen för Hållbar tillväxt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) utsåg under året Lund till en av tio svenska modellkommuner för äldrevårdens digitalisering.

Att Lund är modellkommun för SKR innebär att Lunds Vård- och omsorgsförvaltning fortsätter att utveckla den egna verksamheten samtidigt som de också sprider kunskaper och lärdomar till andra kommuner.

– Ett kriterium för att bli modellkommun var att man ska att ligga i framkant vad gäller digitalisering och välfärdsteknik, säger Anna Borgius, vård och omsorgsdirektör i Lunds kommun. Vi är stolta över att SKR valde Lund i södra Sverige – närmaste modellkommun är Kalmar. SKR har nyligen startat ett Kompetenscenter välfärdsteknik där vi kommer att medverka.

Arbetet som modellkommun kommer att pågå till 2022. Digitala lås är ett område som Lund har lång erfarenhet av, och man arbetar också med att hjälpa brukare med digitala inköp, att erbjuda digitala vårdmöten, att ha digitala hjälpmedel som inspirerar till både spel och cykelturer och med att använda ett mobilt trygghetslarm som arbetar med positionering. Det innebär också att vård- och omsorgsförvaltningen är en testmiljö för olika produkter, där förvaltningen både provar och ger feedback.

En annan aktivitet inleddes redan under 2019. Tillsammans med näringslivsutvecklare Michaela Tellenmark arrangerades vård- och omsorgsförvaltningen möten med innovationssystemet i form av bland andra Smile incubator, Ideon Innovation och Medicon Village tillsammans med fristående aktörer och entreprenörer för att stämma av kommunens utmaningar med entreprenörernas erbjudande.

– Deltagarna var nöjda med arrangemanget, menar Anna Borgius. Det var nyttigt för oss att beskriva utmaningar och att få ge feedback på entreprenörernas idéer. Vi vill vara möjliggörare och testbädd, det är roligt för oss och bra för näringslivet. Det är stimulerande och nödvändigt och skapar stimulans i verksamheten men är också nödvändigt för att hantera framtidens utmaningar.

Även avdelningen för Hållbar tillväxt såg ett stort värde i arrangemanget.

– Vi fick väldigt positiv respons, berättar näringslivsutvecklare Michaela Tellenmark. När representanterna var samlade vid samma bord kunde vissa frågor få snabba svar och jag tycker att det var en värdefull arbetsprocess. Det här kan ge viktiga effekter för människors liv och hälsa samt ge dem ett rikare liv.

Konkreta resultat av dessa möten är tester inom LSS av produkter för stöd och aktivering och att vård- och omsorg har ett pågående samtal med Gerdahallen. Under året har arrangemangen pausats på grund av pandemin. Istället har vård- och omsorg dragit igång en annan aktivitet.

– Vi tror starkt på att arbetet med digitalisering och innovation alltid ska grundas i behov i verksamheten. Därför valde vi i år att med hjälp av statsbidrag inrätta en digital projektfond dit alla enheter kunde ansöka om finansiering av digitala projekt. Det är enheterna själva som har fått ta fram en projektbeskrivning inklusive projektmål och förväntade nyttoeffekter, berättar Sandra West, utvecklingsledare inom digitalisering på vård- och omsorgsförvaltningen.

Totalt fick vård- och omsorgsförvaltningen in 121 ansökningar och 66 ansökningar beviljades. Ett exempel är ett projekt där en beprövad metod som heter Marte Meo kombineras med ny teknik i form av en GoPro-kamera. Marte meo fokuserar på samspelet och kommunikationen mellan brukare och personal genom att moment i vardagen filmas och analyseras. GoPro-kameran underlättar användningen av metoden i vardagen och påverkar inte situationer lika mycket som en vanlig filmkamera.

Ett annat exempel är att flera verksamheter har börjat att använda en produkt som heter inmuRELAX som är en liten kudde som spelar harmonisk musik och vibrerar vilket har lugnande inverkan på brukare.

Foto: Kudden InmuRelax. Foto: Inesa Fejzic

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar