Future by Lunds 24 höjdare

20: Med sikte på hundra nya miljöteknikföretag

Caroline Wendt
December 2, 2020

Tjugonde luckan i julkalendern innehåller mer miljöteknik! Under hösten startades GreenTech Village, en ny mötesplats och accelerator inom miljöteknik på Medicon Village. Acceleratorn leds av Cleantech Scandinavia som hjälper företagen att utveckla innovationer inom miljö och klimat. Målsättningen är att inom 4-5 år ha närmare hundra företag på plats, både från Sverige och resten av världen.

GreenTech Village finns på Medicon Village, precis intill receptionen i byggnad 301. Där finns flera gemensamma ytor som kan erbjuda nya bolag möjligheter till soft landing vilket kan ge en god hjälp till entreprenörer och startups. Lokalerna har förberetts för att kunna ta emot miljöteknikföretag med internationell prägel.

– Lösningar på miljö- och klimatproblemen har en global marknad och det finns stora möjligheter för bolag i Lund och Sverige att växa genom internationalisering, säger Magnus Agerström, vd på Cleantech Scandinavia. Genom att mixa lokala och nationella bolag med internationella kan man skapa en mer dynamisk och internationell miljö som blir intressant för industri och investerare. Miljön kan bidra till att skapa en ökad tillväxt, högre skatteintäkter och fler jobb. Genom att etablera Greentech Village kan Lund placera sig som en hotspot inom området och locka till sig internationell industri och investeringar.

Höstens arbete har framförallt skötts digitalt, vilket enligt Magnus Agerström har fungerat bra. När hösten startade var drygt tio bolag anslutna till acceleratorn, och nu samlar Greentech Village femton bolag. Acceleratorn leds av Cleantech Scandinavia som är en väletablerad aktör inom miljöteknikområdet med ett internationellt nätverk bestående av investerare och industribolag inom energi och miljöteknik samt offentlig sektor.

Magnus Agerström på Greentech Village

– Vi har tillsammans med bolagen tagit fram individuella målsättningar och strategier för kapitalanskaffning, tillväxt, industriella partnerskap och internationalisering, säger Magnus Agerström, vd på Cleantech Scandinavia. Trots pandemin har vi kunnat genomföra en hel del av de aktiviteter vi har tänkt oss – förutom att vara på kontoret tillsammans.

– Vi har haft flera digitala träffar där vi lärt känna varandra och redan funnit massor av synergier mellan de olika bolagen, fortsätter Magnus. Vi har också under hösten arrangerat ett ”pitch & match” event för Brunnshögsprojektet där en del av bolagen fick presentera sig för ett hundratal fastighetsaktörer. Andra deltog på Smart City Business Forum, ett digitalt, internationellt event som Cleantech Scandinavia arrangerade tillsammans med EU, ITEA, Vinnova och RVO (Nederländernas Vinnova) i november. Vi hade 900 smart city aktörer närvarande från hela världen. Dessutom har vi hunnit arrangera ett event riktat mot den tyska marknaden tillsammans med GTAI (German Trade and Invest) där fick vi och entreprenörerna kunskap om hur vi kan göra bättre miljöteknikaffärer i Tyskland, dels fick bolagen träffa en grupp tyska investerare.

Projektet stöttas av Cleantech Scandinavias investerarnätverk, Energimyndigheten (Nordic Cleantech Open och Accelerator), Vinnova (League of International Testbeds), Lunds Kommun, Future by Lund och inte minst Medicon Village.

För att nå målen arbetar GreenTech Village med fyra strategiska satsningar.

1. Impact Venture Builder som är en process som tar forskningsbaserade idéer till framgångsrika bolag, bland annat genom att matcha idéer med rätt team och att därefter etablera samarbeten. Arbetet görs i samarbete med bland andra EDF, Kraftringen, Eidsiva Energi och Grid VC. Denna strategi skapar ”hemodlade” bolag som blir redo för en internationell marknad.  Under hösten har GreenTech Village etablerat fyra nya, Lund-baserade cleantech bolag genom projektet.

2. Nordic Cleantech Accelerator är en accelerator för nordiska och baltiska cleantechbolag. Flertalet bolag kommer från den väletablerade startuptävlingen Nordic Cleantech Open, som är inne på sitt nionde år.  

3. Cleantech Acceleration Exchange Partnership har sin grund i tre internationella partnerships – Greentown Labs i Boston, InnovationQuarter i Nederländerna och NTU i Singapore. Partnerskapet ger de nordiska bolagen möjlighet att accelerera på dessa tre marknader samt skapar ett flöde av internationella bolag som kommer till GreenTech Village för att skala upp sin verksamheter.

4. League of International Testbeds är ett samarbete mellan städer och testbäddar i Sverige och Nederländerna med avsikt att bli en viktig kraft i internationell uppskalning av innovationer.

Greentech village finns på Medicon Village.

Foto, stor bilden: Invigningen av Greentech Village. Foto: Martina Åkerlund

Related videos to category:
Future by Lunds 24 höjdare
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar