Julkalender med sensorer

3: Cykeltur avslöjar de minsta partiklarna

Caroline Wendt
December 2, 2019

Idag startar vi en luftpartikelmätning i Lund via cykel! Fyra cyklister har försetts med varsin SnifferBike-sensor som under cykelturen rapporterar värden som visas i en karta. Sensorn sitter på cykelstyret och kommer efterhand som data samlas in under december att ge oss en uppfattning av statusen på luften på olika ställen i Lund.

Under december genomför vi kontroll av lundaluften genom att ”crowd-sourca” data genom mätningar från fyra cyklar. Datamängden byggs på hela vägen fram till julafton. SnifferBike-sensorerna är inställda för att mäta riktigt små luftpartiklar – upp till 2,5 mikrometer (PM 2,5).

Vi förväntar oss att de uppmätta koncentrationerna av partiklar i luften kommer att variera mycket under vår undersökning. Väderförhållande påverkar, men också tider på dygnet och självklart platsen för den cyklade rutten. Dagar med lågt genomsnitt på uppmätta koncentrationen partiklar kommer att ge blå kartlinjer (bra värden), andra dagar blir mätvärdena till kartlinjer i gul-orange (måttlig). Röda kartlinjer indikerar högra koncentrationer (dåligt).

Sensorerna på cyklarna ger mindre tillförlitliga värden än stora mätinstrument. De kan ändå ge en indikation på luftförändringar över tiden. SnifferBike-sensorerna skulle också kunna ge en fingervisning om var det är lämpligt att placera en mer noggrann mätstation i framtiden.

PM2,5 är ett vanligt mått för att mäta partiklar och förenklat är det massan av partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (μm) i diameter. Mindre partiklar befaras ha en tydlig effekt på hälsan både på kort och lång sikt. För att bedöma luftkvaliteten i sin helhet är det också viktigt att mäta halten kväveoxid, och den halten mäts inte i detta experiment. I närheten av trafikerade vägar är det vanligtvis ett större inslag av kväveoxid.

Ni kan följa SnifferBike i Lund under december månad här. (Om du har problem att se värdena är ett tips att prova en annan web-läsare)

SnifferBike är en sensor för partiklar vilken har utvecklats av SODAQ och Civity. Mätningarna med SnifferBike började som ett utvecklingsprojekt i samarbete med Utrecht-provinsen och en förhoppning är att mätningarna ska göra individer och regeringar mer medvetna om miljön.

LTE-M är ryggraden i Sniffer Bike. Det är en typ av anslutning som liknar den på mobiltelefoner men som är speciellt gjord för Internet of Things-applikationer. Den mäter luften var tionde sekund och skickar data till dataplattformen varje minut.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar