Future Living & Spaces

App minskar biltrafiken runt LKF:s nya fastighet

Caroline Wendt
April 8, 2019

Nu skapar LKF ett i princip bilfritt boende i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att erbjuda mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för bilparkering för privata bilar. Genom att de boende använder appen kan klimatpåverkan minskas samtidigt som området blir mer attraktivt.

I LKF:s fastighetsprojekt Xplorion på Brunnshög i Lund finns stora ambitioner på energieffektivitet. En ambition är att minimera energiförlusterna i bostäderna och att energi ska produceras lokalt genom solceller och lagras i batterier i källaren. En annan ambition har varit att använda så lite material som möjligt i produktionen. Ett bilfritt boende innebär att färre parkeringsplatser behöver byggas vilket medför minskad materialåtgång.

De boende erbjuds resande genom mobilitetstjänsten EC2B. Genom en app kan hyresgästerna få tillgång till en mix av mobilitetstjänster, däribland kollektivtrafik, bilpool och cykelpool. På så vis förenklas resorna samtidigt som de boende är med och bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle.

LKF, EC2B, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Future by Lund kommer att utveckla, anpassa och demonstrera mobilitetstjänsten i Xplorion genom ett gemensamt projekt. Målet är att utveckla tjänsten för spridning till fler fastighetsägare och ytterligare städer. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen på strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inflyttning i Xplorion är planerad till oktober 2020 och kommer att ge boende för 54 hushåll.

EC2B Mobility AB är sedan 2017 ett helägt dotterbolag till Future by Lunds partner Trivector Traffic AB.

Läs mer i pressmeddelandet.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar