Future Living & Spaces

Artikelserie om hållbara Brunnshög

Caroline Wendt
December 12, 2022

I stadsdelen Brunnshög är hållbarhetsmålen höga. Det rör både tekniska system, som den nybyggda spårvägen, ett lågtempererat fjärrvärmenät och ett sopsugssystem som ger färre tunga transporter i området. Det är också markansvisningstävlingar som uppmuntrar till innovationer och ett system att ta vara på dagvatten i dammar i områdets parker. Future by Lund har samlat några texter om initiativen till en serie om hållbara Brunnshög.

På Brunnshög är det tävling i hållbart byggande

Precis innan midsommar 2022 avgjordes Brunnshögs största markanvisningstävling någonsin, där Ikano bostad och HSB vann byggrätt för två klimatneutrala storkvarter med högkvalitativ arkitektur. Men varför tilldelar Lunds kommun fastighetsaktörerna byggrätter på Brunnshög via tävlingar? Och vad har det gett för resultat i fråga om hållbara lösningar, energisnåla hus och möjligheter för de boende att pendla klimatsmart? Här förklarar Brunnshögsområdets samhällsplanerare & kommunikatör Ib Rosvall hur Lunds kommun arbetar för att skapa en riktigt klimatsmart stadsdel.

Länk

Bilfritt och bekvämt på Brunnshög

Brunnshög ligger alldeles intill E22:an – ändå är ambitionen att högst en tredjedel av persontransporterna till området ska ske med bil. Därför jobbar Brunnshögsprojektet med en mängd lösningar som ska göra det enkelt att välja bort bilen. Spårvagn, sopsug, bilpooler och trevliga gång- och cykelvägar samverkar för att ge brunnshögsborna bilfri livskvalitet!

Länk.

Underjordiskt system sköter sophämtningen på Brunnshög

I Brunnshög håller soporna en fart på 70 km/h – i alla fall när de körs i områdets sopsugssystem. Lunds kommun anlägger systemet för att minska på de tunga transporterna i området och det gör att Brunnshögsborna kan kasta delar av sitt avfall i inkast nära bostäderna. Några gånger om dagen kommer sedan soporna att sugas ut via ett underjordiskt rörsystem och hamna på en avfallsstation intill E22:an.

Länk

Bostadshus för vattenfantaster

Vad sägs om en simtur i en naturpool på innergården, ett spa på en balkong med utsikt över slätten eller ett badkar i ditt eget vardagsrum? Allt det där finns i flerbostadshuset Det Goda Vattnet, ett av många hållbara flerbostadshus på Brunnshög. I september 2022 var det inflyttning i de 61 lägenheterna, och vi fick en förhandstitt på några av innovationerna i huset. ”Vi vill ta vara på vattnets skönhet och använda växter och vatten för att förmedla ekologi”, säger arkitekten Cord Siegel.

Länk

Estetiska dammar löser vattenproblematik på Brunnshög

Häftiga regn kan orsaka bekymmer om dagvattensystemet inte är anpassat för stora vattenmängder. I Brunnshög har man från början planerat för hur området ska kunna klara skyfall och fördröja stora vattenmängder lokalt. Redan innan området är färdigbyggt står parkerna med systemet av dammar klara för att ta emot och rena dagvattnet – och samtidigt blir stadsdelen mer attraktiv och växterna får en chans att etablera sig. Här berättar Cornelia Wallner från VA SYD och Nina Lindegaard från Lunds kommun om anläggningarna.

Länk

Forskninganläggningrana värmer Brunnshög

I Brunnshög gör forskningen dubbel nytta. Här levererar MAX IV och så småningom ESS forskningsresultat samtidigt som lågenergihusen på området får ett behagligt inomhusklimat med hjälp av restvärme från anläggningarna. Kraftringens nät, som blir världens största lågtempererade fjärrvärmenät, är själva stommen i det hållbara området och är samtidigt ett exempel på nästa generations fjärrvärme. Lägre temperaturer i nätet ger möjlighet att använda andra material och förläggningstekniker vilket dels möjliggör en utbyggnad i områden med lågenergihus och dels ökar möjligheten ta vara på restvärme från fler verksamheter.

Länk

På bilden sopsugen, LKF:s bostäder i Xplorion, spårvägen och Kunskapsparken. Bilden från vattenanläggningen på Brunnshög är lånad av Cornelia Wallner.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar