Future Living & Spaces

EU-kommissionär träffade klimatneutrala städer i Lund

Caroline Wendt
February 9, 2023

‍Under veckan har Lund haft besök av Patrick Child från EU kommissionen. Patrick Child har ansvar för Mission Cities, en satsning där hundra städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030. Diskussionerna handlade om klimatarbetet i Lund, Helsingborg och Malmö och under eftermiddagen blev det också besök på bland annat elvägsprojektet Evolution road, Brunnshög och Örtoftaverket.

När Future by Lund, Lunds universitet och Lunds kommun deltog i Smart City Expo World Congress i Barcelona etablerades en kontakt med Patrick Child, Deputy Director General for Environment i EU-kommissionen. Kontrakten skapades under lundabolaget Cleantech Scandinavias årliga arrangemang Smart City Business forum. Patrick Child leder EU:s policyarbete inom till exempel hållbara investeringsstrategier och kom till Lund för att träffa representanter från Lund, Malmö och Helsingborg som alla tre är bland EU:s hundra utvalda klimatneutrala städer.

- Jag är här i Lund i dag som en del av en uppsökande verksamhet, berättade Patrick Child. Jag är mission manager för uppdraget med Europas 100 klimatneutrala städer, och vi arbetar med de olika städerna i EU för att stödja deras mål att bli klimatneutrala till 2030. Under förmiddagen har vi haft en riktigt bra diskussion med representanter för Lund, Malmö och Helsingborg. Alla städer är en del av detta uppdrag och vi pratade till exempel om hur man kan göra energibesparingar i bostäder och byggnader, hur man återvinner värme från industriella processer och vad städer kan göra på lokal nivå för att bidra till klimatmålen.

Vilka är de största utmaningarna att lösa för de klimatneutrala städerna?

- Jag anser att de tre största utmaningarna för det första handlar om energieffektivitet, för det andra om mobilitet och transporter och för det tredje om uppvärmning och kylning av byggnader.

Efter förmiddagen hann Patrick Child alltså med att träffa representanter för de tre städerna men också olika organisationer som berättade om arbetet med klimatneutralitet.

Vad tycker du har varit mest intressant med besöket i Lund?

- Mest slående för mig är hur staden är mobiliserad kring agendan med klimatneutralitet, och alltså inte enbart staden som myndighet. Myndigheten arbetar tillsammans med medborgare och företag och utforskar olika styrningsmodeller för att uppnå den mycket ambitiösa agendan för klimatneutralitet.

Under eftermiddagen ingick det i planerna att Patrick Child och övriga deltagare skulle besöka hållbarhetssatsningar i Lund, som elvägen på Getingevägen, ett arbete med energioptimering av lägenheter på Linero, utbyggnaden av Brunnshög och Kraftringens Örtoftaverk.

Patrick Child och Markus Paulsson, Lunds kommun, på Örtoftaverket.

Vad ser du fram emot att se i Lund?

- Elvägen är något som exalterar mig mycket och den ska verkligen bli intressant att se. Jag tror att den har en stor potential att skalas upp i andra områden.

Avslutningsvis ville Patrick Child prata om det svenska arbetet med klimatneutralitet.

- Den modell som vi håller på att ta fram för klimatneutrala städer för en europeisk nivå är väldigt inspirerad av det nationella program som man har i Sverige under initiativet Viable cities. Lund och de andra städerna ingår i det nationella nätverket, vilket ger dem en stark position att bidra till vårt program på europeisk nivå.

Viable cities är ett av de strategiska innovationsprogrammen som genomförs med stöd av Vinnova.

Arrangemanget genomfördes av Lunds kommun och Future by Lund för att förstärka Lunds kommuns arbete med klimatneutralitet. Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren var en av deltagarna.

- Patrick Childs besök i Lund är ett erkännande att vi i Lund är duktiga på klimatarbete, och det förpliktigar till att vi, tillsammans med många andra städer i framkanten, lyckas att leverera, säger Anders Almgren. Att dessutom tre av EU:s hundra utvalda städer ligger så nära varandra som Malmö, Lund och Helsingborg gör är unikt och det skapar förutsättningar för våra tre städer att samarbeta.

Jon Andersson, chef för hållbarhetsenheten i Lunds kommun, berättade mer om hur besöket stärker Lunds arbete med klimatneutralitet.

- Besöket var viktigt för oss inför det fortsatta arbetet med klimatneutrala städer för att ge en bild av förutsättningarna i Sverige och Skåne och för att företag och kommuner fick möjlighet att presentera sig, säger Jon Andersson. Under besöket kunde vi ge konkreta exempel på klimatarbetet i praktiken – allt från Kraftringens fjärrvärmelösningar och energirenoveringar på Linero till innovationer som elvägen på Getingevägen.

Läs om hur Lund arbetar för att bli klimatneutralt år 2030.

Bilden: På bilden syns representanter från Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborg stad, Future by Lund, Lunds universitet, Kraftringen och LFM30 tillsammans med EU:s Patrick Child och Rasa Catillon. Foto: Lars Johansson, Viable cities.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar