Moving Things & People

Europeisk expertpanel diskuterar pandemins effekter på mobilitet

Caroline Wendt
January 20, 2021

Hur vi rör oss i en stad och vilka transportmedel vi använder påverkas just nu kraftigt av pandemin. En del av de vanor som vi fått kommer kanske att återgå till det vanliga så snart det går, andra kommer att bestå eller leda till förändringar. EIT Urban Mobility arrangerade ett digitalt seminarium där Peter Kisch deltog i en expertpanel. ”Vi är vid en intressant tidpunkt, menar han. Vi behöver involvera fastighetsägare, arbetsgivare och individer för att undersöka hur vi integrerar mobiliteten i stadens essens.”

EIT Urban Mobility är ett initiativ från the European Institute of Innovation and Technology (EIT) med finansiering från EU. Sedan januari 2019 har de arbetat med att uppmuntra positiva förändringar i sätten människor rör sig i städer för att öka livskvaliteten i städerna. I december 2020 genomfördes ett digitalt seminarium som rör många intressanta teman inom mobilitet. Future by Lunds projektledare Peter Kisch deltog i delen ”Successfull Mobility Strategies in Covid-19 times”. I panelen fanns experter med erfarenheter också från Italien, Spanien och Belgien.

Peter Kisch berättade om Lunds arbete med att länka mobilitet till stadsutveckling, om arbete med elektrifiering av transporterna och att undersöka mobilitetsmönster och flöden för att se hur folk verkligen rör sig i staden. Några observationer rörde att både individer och bolag börjar ifrågasätta nyttan med en del resor, att kontorsytor kan komma att minska och att många individer söker större bostäder med plats för hemarbete – och allt detta kommer att påverka framtidens mobilitet. Andra tankar handlade om vem som ska betala när allt färre reser kollektivt och hur man kan styra offentliga investeringar så att de gynnar en ny mobilitet. ”Dagens situation är en fantastisk möjlighet att implementera och förändra”, menar Peter.

Hela summeringen från EIT Urban Mobility hittar du här.

Foto från EIT Urban Mobilitys film.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar