Digital Cities & Citizens

”För oss är hållbarhetstänk för yngre det centrala”

Caroline Wendt
June 1, 2021

Unga smarta byar är en förening i Veberöd som startats för att ta vara på ungas idéer om teknik och hållbarhet. Medlemskapet är förstås gratis för alla under 25, och under våren har unga fått prova på att designa egna leksaker med hjälp av 3D-printing. Föreningen arbetar brett med hållbarhet och kan göra allt som det finns intresse för - från att undersöka vattnet i Veberödsbäcken till att tala på en europeisk mässa om landsbygdsutveckling.

In English

Att skapa ett hållbart samhälle är viktigt för väldigt många, inte minst de som är yngre. Det är tanken bakom föreningen Unga smarta byar, en spinoff på Smarta Byar i Veberöd, där modern teknik används för att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Ofta pratar man om att samhället ska anpassas till de unga, men jag tycker att utvecklingen ofta springer förbi barn, säger föreningens ordförande Linn Malmgren. För oss är hållbarhetstänk för yngre det centrala och vi har startat föreningen för att låta barn och unga komma in i vuxenrummet. Det är självklart att barn och ska vara en del av det smarta och hållbara samhället.

I Smarta byars lokal i Veberöd finns 3D-maskiner, och med hjälp av en ritning går det att skriva ut olika föremål på plats. Under våren 2021 har man provat att skriva ut leksaker, som till exempel en helikopter, för att locka barn att vara med. Det blev ett lyckat försök och en barngrupp designade till och med en egen fordonsmodell.

– Vi vill ha det flexibelt i våra lokaler för att det ska kunna passa så många som möjligt att arbeta här, berättar Linn. Lokalen ska vara en öppen miljö dit barn kan komma och lära. Vi vill gärna locka hit fler unga och kommer att prova att bjuda in dem genom fritidsgården.

En förening för unga som vill skapa hållbarhet är efterfrågad också av vuxna. Linn Malmgren var inbjuden att tala på en workshop under ”Rural Vision Week”, som är en digital mässa arrangerad av European Network for Rural Development, finansierad av EU-kommissionen under 2021. Linn pratade om digitalisering som ett spännande verktyg som kan användas för att möta landsbygdsutmaningar utan att offra bykänslan och de fördelar det finns med att bo på landet.

Under Future & Welfare 2020 diskuterades framtidens välfärd med inbjudna kommunrepresentanter från hela Sverige. Linn var med för att berätta om arbetet med att locka ungdomar att arbeta med hållbarhetsfrågor och om hur ungdomar hjälpte till att undersöka vattenkvalitén i Veberödsbäcken.

Det var under sommaren 2020 som de unga i Veberöd arbetade med det väldigt konkreta projektet där man undersökte vattnet i ån. Genom att mäta föroreningar i vattnet innan byn och efter tog de unga reda på hur samhället Veberöd påverkar vattendraget.

– Det visade sig att det var ungefär samma värden före och efter, säger Linn. Det var vissa ökningar som kan bero på däckavlagringar och odlingsrester men förhöjningen av värdena var små.

Föreningen har också varit med att skriva ut visir till vården under coronapandemin och delat med sig av överskottet på visir till behövande i Nepal.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar