Creative & Cultural Industries

Future by Lund medverkade på Ungdomstinget

Caroline Wendt
March 21, 2019

I mitten av mars hölls ett ungdomsting i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Unga mellan 12 och 25 år deltog i föreläsningar och workshops men kom också för att träffa föreningar och politiker. Denna gång var FBL Young med och arbetade med två projekt.

Sparbanken Skåne Arena var sig inte riktigt likt när ungdomstinget  drog in i lokalen. I foajé och på handbollsplan rörde sig mängder av engagerade unga mellan olika presentationer, föreläsningar och workshops. Även kommunala tjänstemän och lokalpolitiker fanns på plats för att diskutera och lyssna.

– Ungdomstinget är ett bra forum för att träffa unga och få veta vad de tycker om framtiden, menar Jimmy Sok, projektledare på FBL Young. Det motverkar att elever blir isolerade till att enbart verka i skolan och ger dem ett inflytande i samhället. Elevernas röst och engagemang är ju också en självklar del av FBL Youngs arbete och därför är det viktigt för oss att vara här.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) var med på Future by Lunds workshop på ungdomstinget.

Denna gång var speciellt två projekt i fokus. Ett av dem är Cultural and Creative Spaces and Cities, som leds av Trans Europé Halles på Mejeriet.

– Vi hade med oss en enkät för att få veta mer om vad drivna och engagerade unga gör och vad de skulle vilja ha mer av i Lund för att kunna göra det. Det är viktigt att ta reda på hur de unga ser på kreativa platser och infrastrukturer, säger Jimmy Sok.

I och med att ungdomstinget denna gång var kopplat till Agenda 2030 fanns även kopplingar till SOM-projektet. På ungdomstinget presenterades föreläsningar och workshops som ett smörgåsbord ordnat utifrån de olika hållbarhetsmålen. Mål nio rör hållbarhetsindustri, innovationer och infrastruktur och därför var Future by Lund i samarbete med Sensative på plats med workshopen ”Rädda världen med sensorer”. I SOM-projektet finns en ambition att ta fram utbildningsmaterial i sensorteknik för gymnasieelever.

– Jag var överraskad av hur mycket de unga redan känner till om sensorer och teknik, säger SOM:s projektledare Anders Trana. Många hade en bra uppfattning om hur det går att använda tekniken för hållbarhetsfrågor. De hade också många idéer för vad de skulle vilja göra, som att ha sensorer i matsalen för att kunna mäta hur många elever som är på plats vid olika tidpunkter. Nu gäller det bara för oss att hitta en bra form för hur eleverna ska kunna få tillgång till sensorteknik.

Workshopen leddes av Anders Trana, Future by Lund, Peter Bårman, Sensative och Jimmy Sok, FBL Young.

På stora bilden: Hanna Skarin och Jimmy Sok arbetar med unga i Lund.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar