Digital Cities & Citizens

”Hela sopbranschen kommer att digitaliseras”

Caroline Wendt
November 13, 2019

Ett av de första projekten inom SOM-projektet rörde hur man kan använda sensorer för att förbättra sopbranschen. Vid starten hösten 2017 arbetade tre personer på iTunnan med idéerna. Sedan dess har det gått kvickt – iTunnan blev aktiebolaget Bintel som nu har tio anställda och en ny vd, Michael Wictor. Dessutom är bolaget ett av de nominerade till Helsingborgs stads miljöpris för 2019.

Tom Johansen på Bintel kom tidigt med i SOM-projektet för att undersöka hur sensorer kan förbättra renhållningsbranschen. Han testade på tre områden: men en slider på fyrfackskärl, med nivåmätning i underjordiska sopkärl och med att hitta sätt att hålla reda på kommunens sopcontainrar. Trots att mycket har hänt i bolaget sedan dess kvarstår fokus på waste management och det som testades då är fortfarande bolagets centrala områden.

– Vi optimerar inhämtning i avfall, det är vår grundidé, säger Michael Wictor, bolagets vd sedan början av 2019. Just nu har vi ett femtontal installationer i landet. Det är ett enormt intresse från marknaden och vi har förfrågningar från hela norra halvklotet. Det är inte heller enbart kommunalt, utan även stora fastighetsbolag och industrier vill ha koll på sin waste management. En utmaning är att vi arbetar med en marknad där det finns ett visst motstånd. Men det är inte en fråga om sensorerna ska slå igenom utan vem som lyckas – hela sopbranschen kommer att digitaliseras!

Arbetet är främst inriktat på två olika produkter. En av dem är den slider som man tidigare testade i projektform på 400 hushåll i Helsingborg. Försöket tydde på att man genom slidern minskar antalet hämtningar med 40 procent och för det har Bintel nominerats till miljöpris i Helsingborg.

– Vi ska nu få ut 5000 sensorer på villakärl i Helsingborg. Det blir den största installationen i världen i sitt slag, berättar Michael Wictor. Runt årsskiftet går vi live i Danmark med en liknande förfrågan som Helsingborg.

Den andra produkten är en mer objektiv nivåmätare som är speciellt bra att använda där en avläsning är svår att göra manuellt. Det kan till exempel handla om underjordiska behållare för sopor, pantmaskiner eller hundlatriner. En möjlighet som dykt upp på senare tid är att sätta nivåmätare på så kallade fettfat i kaféer och pizzerior.

– Som det är nu töms de flesta behållare för ofta. Vi kan se att man kan göra kraftiga kostnadsbesparingar genom att göra avläsningar. Det här är förstås också bra för miljön.

Även det ursprungliga projektets tredje del – att hålla reda på kommuns containrar - lever vidare.

– Där kan man säga att det skett en helomvändning så att vi nu har en bättre lösning än den vi först tänkte oss, menar Michael Wictor. Vi började med att använda GPS, men det äter för mycket batteri. Nu använder vi istället mobiltelefoner och scannar in containerns sensor tillsammans med en position och om containern bytts ut.

Bintel har varit och är fortfarande med i en del projekt. Hur är det att arbeta i projektform?

– Det är jättebra. Vi hade inte varit där vi är om vi inte fått stöd, det kostar att testa. Vi som kombinerar miljö med IoT och kan påvisa effekt sitter ju väldigt bra till när det gäller projekt.

Hur ser då konkurrensen inom waste management ut?

– Det finns såklart fler med liknande idéer, men slidern har vi patent på och den är vi ensamma om, säger Michael. Jag skulle säga att den är genialisk i sin enkelhet och det är viktigt att den låter den enskilde bestämma. Vad gäller nivåmätning räknar vi med att det finns minst en aktör i varje land. Vår vision är inte enbart att vi ska tillverka sensorer utan det viktigaste är att vi aggregerar data. Vi vill vara ”Bintel brain” - hjärnan för waste management.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar