Smart Cities

Hur smarta är de svenska städerna?

Caroline Wendt
December 6, 2017

Telia har gjort en undersökning av tolv svenska städer för att se hur långt digitaliseringsarbetet har kommit.

Hur står det egentligen till med digitaliseringsarbetet i svenska städer? För att ta reda på det har Telia tillsammans med konsultföretaget Arthur D Little tagit fram rapporten Smartare städer för Hållbara samhällen. Lund är en av tolv svenska städer som fått svara på ett 20-tal frågor om digitaliseringsarbetet. Resultatet har sammanställts i en smart stad-barometer, där man ser att satsningarna i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm främst handlar om att förbättra service till medborgare och näringsliv medan det i de mindre städerna generellt sätt är lika viktigt med ökad effektivitet. Även vad gäller vilka drivkrafter som är viktigast skiljer sig städerna åt. Storstäderna rankar integration och social utveckling högst och generellt sätt är det klimatpåverkan och miljö som är viktigast i övriga städer.

Nyhetssajten Voister har en sammanfattning av rapporten och hos Telia går det att beställa rapporten i sin helhet.

Related videos to category:
Smart Cities
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar