Ideas for Society

Innovationsplattformen Future by Lund lever vidare i ny form

Caroline Wendt
January 31, 2023

Innovationsplattformen Future by Lund startade 2012 som ett Vinnovafinansierat projekt med Lunds kommun som huvudman. Målsättningen har varit att skapa en stadigvarande verksamhet, och nu har vi på Future by Lund blivit en ekonomisk förening. Future by Lund är en arena för samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv och ska bland annat öka kapaciteten och förmågan i Lunds innovationsekosystem att kunna göra stora gemensamma satsningar.

I den nya ekonomiska föreningen finns Lunds kommun, Lunds universitet och Lunds näringsliv representerade. Verksamheten kommer att följas av bland andra Vinnova.

- Det ska bli intressant att se hur Future by Lund utvecklas. Vi har fortfarande en följeforskare med som resurs i projektet för att se vad detta innebär, säger Göran Andersson på Vinnova. 2023 innebär ett kliv för Future by Lund och för oss på Vinnova är det viktigt att vi är med, både för att lära oss av det och för att bidra till att man vågar experimentera och utvecklas.

Future by Lund kommer precis som tidigare att utforska och bygga metodik, kunskap och förmåga inom området för smarta och hållbara städer. De organisationer som är medlemmar i föreningen kommer tillsammans arbeta med att skapa gemensamma lösningar på samhällsutmaningar inom områden där ingen organisation har eget mandat. I Future by Lund har alla partners och medlemmar tillgång till ett brett kontaktnät inom många olika områden, både inom kommun, näringsliv och universitet men också med nationella och internationella innovationsaktörer.

- Genom Future by Lund ökar vi kapaciteten och förmågan i Lunds innovationsekosystem till att kunna göra stora gemensamma satsningar och att kunna forma större lokala, nationella och internationella projektgrupper. Vårt fokus ligger på att göra, genomföra och leverera tydliga resultat, säger Peter Kisch, verksamhetsledare för Future by Lund.

Future by Lund ska agera i mellanrummet mellan aktörer och organisationer för att operativt driva och genomföra projekt och aktiviteter som dessa aktörer inte kan driva själva. Genom detta kan aktörerna skapa en ökad förmåga att snabbare starta innovativa projekt och att kunna initiera test- och demonstrationsmöjligheter av nya lösningar (genom att etablera testbäddar, demonstratorer och living labs). Future by Lund är en neutral katalysator för samhälls- och näringslivsutveckling i samverkan och ska bidra till att skapa mötesplatser för dialog mellan olika aktörer och organisationer. Innovationsplattformen verkar också för forskningens nyttiggörande i näringslivet och samhället. (Se gärna våra citat från några av de ingående organisationerna nedan!)

Per Eriksson, Lund universitetets tidigare rektor samt tidigare generaldirektör för Vinnova, är styrelseordförande. I styrelsen finns representanter från Lunds kommun, Lunds universitet och näringslivet. Charlotte Lorentz Hjorth är vd och Peter Kisch verksamhetsledare. I samarbetet runt FBL har funnits cirka 120 projektpartners.

Röster från medlemmar och projektpartners

Vad är då nyttan med Future by Lund? Vi ställde frågan till några av de organisationer som ingår i samarbetet på innovationsplattformen. Så här svarar kommunen, universitetet och några representanter från näringslivet:

Mats Pettersson, vd, Sensative

− Sensative arbetar med digitalisering för att städer ska få möjlighet att skapa smart innovation för att bli mer automatiserade, mer klimatvänliga, kunna reducera sina kostnader och skapa nya digitala tjänster för medborgare och hyresgäster. Som ett exempel har vi utvecklat mjukvaruplattformen Yggio i samarbete med Future by Lund. Yggio fungerar som en central IoT-plattform och skapar nya möjligheter till innovation för den smarta staden. För Sensative finns det väldigt mycket att vinna på att det finns en innovationsplattform som Future by Lund i staden, för det blir en underbar dynamik mellan en organisk innovationsplattform där människor och organisationer kan samarbeta för att skapa nya smarta tillämpningar för staden och vår öppna mjukvaruplattform för dessa tillämpningar. Tillsammans har vi redan etablerat Lund som Sveriges kanske ledande smarta stad och jag ser fram emot att se alla nya innovationer som vi och alla smarta startups i Lund kan skapa.

Emeli Adell, affärsområdesansvarig, Trivector Traffic

− Det viktigaste för oss på Trivector är att det samarbete som funnits fortsätter, formaliseras och utvecklas. Det har varit en spännande period när vi utvecklat Future by Lund och nu är det dags för nästa fas som kan leda till något ännu större när vi alla skapar något gemensamt. Redan innan har det varit en Triple helix med kommun, universitet och näringsliv, men det kommer att bli ännu mer tydligt när Future by Lund står på egna ben. För Trivector innebär Future by Lund nya kontakter, fler möjligheter och ett diskussionsforum, till exempel för att kunna jobba tillsammans på ett opretentiöst vis. Det här kommer att föda utveckling, samarbeten och nya projekt, för vi kommer alla kunna dela med oss av vår kunskap och lära oss av varandra.

Markus Lai, Regional Manager Engineering & Training, AXIS

− Axis ser med spänning fram mot att fortsätta samarbetet med Future by Lund för att utmana och utforska möjligheterna att via innovation forma och bidra till ett smart hållbart samhälle. Tillsammans har vi redan sett stora möjligheter att via information och medvetenhet påverka beteende för boende och besökande i vår stad, säger Markus Lai.

PM Sjöström, digitaliseringsexpert, AFRY

− Future by Lund är en unik plattform med ett nätverk där man kan skapa nya kontakter och få hjälp att driva på utvecklingen. För oss på AFRY handlar det inte bara om att sälja utan också om påverkan och förflyttning för jordens bästa. Vi vill skapa projekt tillsammans med samhället runt om oss och Future by Lund är en förnämlig plats att utgå från med aktörer i världsklass och projektledare som är bra på att skapa kopplingar. Vi får också möjlighet att lyssna av det som händer och kan själva tillföra värde till FBL. Jag har arbetat med innovationsplattformen i många år och ser att vi i framtiden kan vi vara med och förändra och accelerera ännu mer och tillsammans och göra Lund bäst i Sverige på hållbarhet.

Therese Fällman, chef för avdelningen för Hållbar tillväxt, Lunds kommun

− Lunds kommun ser fram emot att ta del av den ökade utvecklingskraften i den ekonomiska föreningen. Och att fortsätta, tillsammans med näringslivet och universitetet, forma ett ännu bättre Lund för framtiden.

Lisa Thelin, avdelningschef LU Samverkan, Lunds universitet

− Lunds universitet har ett långt och värdefullt samarbete med Lunds kommun. Ju mer komplexa utmaningar som samhället behöver möta desto viktigare är det att vi kan fortsätta att jobba tillsammans för att skapa tydliga samarbetsytor. Future by Lund är ett bra sätt för oss i Lund att behålla Lunds värde som innovationsekosystem och att skapa nya samarbeten mellan akademi, stad och näringsliv.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar