Creatives & Changemakers

Lunds universitet utvecklar innovationspolicys inom kreativa och kulturella näringar

Caroline Wendt
March 9, 2023

Lunds universitet är framgångsrikt i sitt arbete med de kulturella och kreativa näringarna, vilket ger en bas både för meningsskapande och för ett arbete med en mer omfattande omställning. Ett bevis för detta är att universitetet tillsammans med sexton europeiska partners har beviljats ett stöd på 6 miljoner euro från EU-kommissionen för att utveckla policys för innovation inom de kulturella och kreativa näringarna.

Lunds universitet har under de senaste åren gjort en strategisk satsning på kreativa och kulturella näringar (KKN). I det nya projektet ekip (European Cultural and Creative Industries Innovation Policy Platform) som startar den 1 juni är målet att utveckla innovationspolicys för KKN. Det här görs för att man ska kunna stödja ekosystemen i sektorn med bättre tillgång till finansiering och inkubatorer så att fler idéer kan förverkligas.

Komplexa innovationsprocesser involverar många aktörer och inkluderar experiment, testning och utforskning av idéer. Med stöd av ett helt ekosystem av stora och små företag, institutioner, organisationer, forskare och medborgare blir det lättare att testa nya koncept, locka investerare och få i gång nya företag och verksamheter snabbare.

– Utmaningen är att det saknas bra stödmekanismer för de här nätverken och öppna ekosystemen. Projektet ekip syftar till att förändra detta, säger koordinator Charlotte Lorentz Hjorth, Lunds universitet i Lunds universitets text.

– Med Lunds universitet som huvudpartner för ekip blir vi en nyckelspelare i Europas kulturella och kreativa näringar och ligger i framkant när det gäller utvecklingen av idéer för innovation inom området. Det stärker vår image som kulturuniversitet, säger Anna Lyrevik, rektorsråd inom konst och kultur på Lunds universitet.

Partners i ekip-projektet: Lund University (Sverige), Creative Business Network (Danmark), The Netherlands Institute for Sound & Vision (Nederländerna), The University of Edinburgh (Storbritannien), Delft University of Technology (Nederländerna), Creativity Lab (Estland), MSCOMM (Grekland), The Polytechnic University of Milan (Italien), Technopolis Consulting Group (Belgien), IDEA Consult (Belgien), Humak University of Applied Sciences (Finland), Icoolhunt (Italien), City of Rotterdam (Nederländerna), Metropolitan Institute of Bratislava (Slovakien), Creative Industry Kosice (Slovakien), Cité du design-Higher School of Art and Design of Staint-Étienne (Frankrike), New Moment (Slovenien).

Läs mer i Lunds universitets nyhet.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar