Digital Cities & Citizens

Julkalender visar nytta med sensorer

Caroline Wendt
November 27, 2019

Undrar du över vad vi kan ha för nytta av sensorer och IoT? Från den 1 december och varje dag fram till julafton kommer Future by Lund och Lunds kommun att öppna en ny ”lucka” med ett nytt exempel på sensorer som gör nytta i Lund med omnejd. Följ med på resan som ger kunskap hur sensorer kan förändra vår vardag!

Sensorer i offentlig verksamhet är en lösning som har provats med gott resultat under de senaste åren. Det finns redan många exempel i vår närhet där sensorer gör nytta och ger ökad kunskap. För att uppmärksamma arbetet med IoT (Internet of Things) ordnar nu Future by Lunds SOM-projekt och Lunds Kommun en julkalender med sensorer. På Future by Lunds hemsida kommer vi varje dag att öppna en ny ”lucka” där vi berättar om en sensor och vad den kan göra och på så vis kommer våra läsare att få reda på mycket om sin närmiljö. Vissa dagar ger vi länkar till data och värden som skapas i realtid, andra dagar finns statistik för en tidsperiod en tid tillbaka. Sensorer används inom vitt skilda områden – vilket sensorkalendern kommer att visa. Vilka inslag det blir i vår kalender är förstås än så länge hemliga.

– När det gäller sensorer och IoT är vi bara i början av utvecklingen. I SOM-projektet provar vi och utvecklar tekniken bakom sensorerna men testar också vilka modeller vi kan använda för att tekniken ska arbeta för invånarnas bästa, säger Anders Trana, projektledare i SOM-projektet.

I SOM-projektet som drivs av innovationsplattformen Future by Lund samverkar Lunds kommun med flera bolag för att man tillsammans ska kunna arbeta fram innovativa produkter och tjänster. SOM står för Smarta Offentliga Miljöer och de smarta produkterna testas i offentlig verksamhet. I projektet har man till exempel provat ut hur sensorer kan göra nytta i stadsodling, hur sensorer kan förvandla renhållningsbranschen och hur modern teknik kan användas för att undersöka var Lunds cyklister väljer att cykla. I kalendern bjuder Lunds kommun och flera av de företag som är med i SOM-projektet på sina berättelser om den teknik de varit med om att utveckla.

Intresserade kan också delta i en idétävling – ”Så blir det bättre med en sensor” som kommer att presenteras på Future by Lunds hemsida under december.  

– Vi hoppas att både teknikintresserade och de som är mindre teknikintresserade kommer med förslag, säger Britta Duve Hansen, IT-arkitekt Lunds kommun. Innovationer uppstår ofta när man kombinerar oväntade områden och vi ser fram mot att få många nytänkande förslag!

Möjligheterna med digital teknik tycks oändliga och många svenska kommuner arbetar med att hitta bra sätt att använda tekniken för att förbättra verksamheten och ge invånarna en bättre tillvaro.

– Ny teknik och nya enheter möjliggör en mycket bättre användarupplevelse. Jag vill att det skall vara en fröjd för både invånare och anställda i Lunds kommun att använda våra nya tekniska lösningar, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef i Lunds kommun.

De digitala möjligheterna kommer samtidigt som många kommuner brottas med besparingskrav. En orsak är att en allt större andel av invånarna är äldre och en allt mindre andel är i arbetsför ålder och betalar skatt.

– IoT-lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna börja leverera kommunal service på nya sätt. Genom insikter som vi får genom sensorer kan vi jobba förebyggande vilket gör att vi utnyttjar resurserna bättre. Det kan vara att vi kan fixa våra tekniska prylar innan de går sönder om de via sensorer kan berätta hur de mår eller att jobba med förebyggande träning och vård för äldre genom att se om deras rörelsemönster förändras. IoT-lösningar hjälper oss också att automatisera många manuella tjänster. Ett exempel gäller våra planteringar – kan de signalera när de behöver vatten och sedan automatiskt bevattnas så har vi hittat sätt att använda våra resurser på ett mycket mer effektivt sätt, fortsätter Åsa Melvanius.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020.

På bilden: Kraftringen, Mobile Heights, Future by Lund, Lunds Kommun och Sensative har medverkat i utformningen av julkalender med sensorer. Övre raden från vänster: Mats Flankör, Kraftringen, Anders Trana, Future by Lund, Johan Lindén, Mobile Heights, Isak Skåre, Lunds Kommun, Peter Dovrén, Lunds kommun, Benjamin Forelin, Sensative. Undre raden: Åsa Melvanius, Lunds kommun, Britta Duve Hansen, Lunds kommun, Christain Lie, Lund kommun, Serban Radescu, Lunds Kommun, Morgan Adolfsson, Sensative.

Kontaktperson:

Anders Trana, projektledare för SOM-projektet 070 - 604 99 30

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar