Creatives & Changemakers

Kläderna får en egen identitet

Caroline Wendt
May 10, 2023

I framtiden kommer våra kläder att innehålla en tagg som vi kan skanna för att få information. På så vis kan vi få se hur plaggen är producerade, var vi kan få dem lagade och hur de kan återvinnas. Kanske kan vi till och med se vem som tidigare har burit plagget eller ges möjlighet att hyra ut det. Under våren startades ett innovationsprojekt där studenter på Campus Helsingborg tar reda på vad konsumenter ser för nytta med att ha taggar i sina plagg.

Om bara några år kommer ett digitalt produktpass (DPP) att införas av EU inom bland annat textil- och modeindustrin. Passet ska ge information om varje enskilt plagg. Därför testar nu studenter på masterprogrammen i Retail och Supply chain i kursen Servicelogistik Campus Helsingborg (Lunds universitet) tillsammans med Fashion Innovation Center vilken information som är viktig ur ett användarperspektiv. Studenterna delas in i grupper och tillsammans kommer de att låta 40 personer testa en NFC-tagg i form av en tät och värmesäker knapp. Taggen läses med mobiltelefonen och informationen kommer att göras tillgänglig i en app.

– Kläderna får en identitet och varje enskild händelse som kläderna varit med om kan vara en del av deras identitet, säger Dimitra Logotheti, en av studenterna på programmet.

Vilken information som ska ges är ännu inte klart, men det skulle till exempel kunna vara uppgifter om produktion, reparationsmöjligheter och hur plagget ska återvinnas. I denna del av innovationsprojektet undersöker studenterna hur konsumenterna upplever skanningen och vad som behövs för att användarna ska kunna ta välinformerade beslut vid sina framtida klädinköp.

- Detta kommer förhoppningsvis att göra det mycket lättare att köpa second hand-kläder och dessutom att tillföra mer värde i det, fortsätter studenten Harini Wijerathne. Några konsumenter är kanske lite rädda för att köpa begagnat, eftersom de inte vet vem som har ägt plaggen och hur länge de har använts. Om du har den informationen och kan få produkterna för att bra pris blir det kanske mer intressant att köpa second hand.

Appen skulle också kunna inkludera ett återvinnings- och reparationskoncept där företagen till exempel kan öppna för möjligheter att laga deras plagg.

Studenterna har också idéer om helt nya användningsområden.

- Vi överväger några idéer om att göra appen mer lönsam och samtidigt ge möjligheter för fler människor. I vår arbetsgrupp skissar vi på om vi kan skapa en slags gemenskap inom appen. I detta forum skulle människor till exempel kunna ta ett foto av en outfit som de skapat och sedan kan en annan person hyra eller låna den, säger Dimitra Logotheti.

Studenterna kommer även att undersöka om konsumenterna behöver motiveras med belöningar i form av rabatter eller fördelar i appen för att de skannar sina kläder. Taggarna kommer att ge nyttig information även till textil- och modeindustrin, som har problem med överproduktion. De digitala produktpassen kommer att göra det mer tydligt för branschen hur många plagg som behövs men kan också ge en annan typ av information.

– Taggarna är en möjlighet för hela modebranschen och alla varumärken, fortsätter Dimitra Logotheti. Varumärken har ofta inte tillräckliga insikter om hur konsumenterna använder produkterna. Det kan handla om hur många gånger konsumenterna använder plaggen och hur många gånger de tvättar dem. Det är en enorm möjlighet för alla varumärken och många märken är väldigt intresserade av den här idén. Det finns en stor möjlighet som handlar om den nya typen av data. Den som har data har också affärsmöjligheten.

För studenterna är det här ett steg mot ett framtida arbete, kanske inom modeindustrin. Vad tycker de då om att redan under studietiden få testa en prototyp för något helt nytt?

– Å ena sidan är det stärkande men det är också lite utmanande, avslutar Harini Wijerathne. Att arbeta med detta handlar inte bara om att skriva sin uppgift och lämna över den till sin lärare för att få ett betyg. Det här är något där vi kan bidra till samhället på ett väldigt bra sätt, och vi känner oss stolta över det!

Fashion Innovation Center är bolaget bakom taggarna. Bolaget är en accelerator för omställningen av modeindustrin.

– Syftet med de digitala produktpassen är att styra marknaden mot transparens, mätbarhet och spårbarhet, berättar Lars Mattiasson på Fashion Innovation Center. Kan vi genom detta mäta resurser och cirkularitet på nya sätt? Kan vi skapa nya och mer hållbara affärsmodeller? Frågorna är många och vi är i starten av detta och vet ännu inte vad som händer när man får ny typ av data från taggade plagg.

Under de kommande månaderna kommer Fashion Innovation Center fortsätta med fler tester av taggarna.

Stora bilden: Harini Wijerathne och Dimitra Logotheti är studenter på Campus Helsingborg. Här visar de sitt arbetet med plagg som ska taggas med digitala produktpass.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar