Smart Cities

Klimatarbetet i tio städer prisades

Caroline Wendt
January 5, 2018

Köpenhamn, New York, Dar es Saleem och Mexico city – alla är de städer som prisas för sitt arbete mot klimatförändringar med framsteg inom bland annat avfallshantering, energi och mobilitet. ‑ För varje år blir det svårare att utse vinnare eftersom det finns så många fantastiska projekt, säger Mark Watts, vd på C40, till Cities Today.

 Köpenhamn var en av tio prisade städer under det Nordamerikanska klimatmötet i Chicago. Städerna uppmärksammades av C40 och Bloomberg Philanthropies för sina åtgärder mot klimatförändringar. Städerna tävlade mot varandra i fem kategorier och en amerikansk och en icke-amerikansk stad vinnare utsågs i varje kategori. Kategorierna inkluderade energi, mobilitet, minskning av avfall, klimathandlingsplaner och klimatanpassning. Köpenhamn var vinnare i energiklassen tillsammans med Chicago. Orsaken till att juryn valde Köpenhamn var programmet för energitillsyn som man menar gör staden till den första i världen för att ha ett helt centraliserat övervakningssystem för offentliga byggnader. Övriga vinnare var New York City och Dar es Salaam i klassen mobilitet, Phoenix and Auckland för avfallshantering, Fort Collins and Mexico City för sina handlingsplaner och Washington DC and Wuhan för sina framtidsplaner. Läs mer på Cities Today!

Related videos to category:
Smart Cities
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar