Space

Lund undersöker möjligheter med rymddata

Caroline Wendt
June 13, 2019

När Skånemotor arrangerade AI Nordic Powwow var Future by Lund sponsor till programinslaget om Big Data. Björn Lovén från Rymdstyrelsen berättade om hur AI kan användas för att plocka fram väsentlig data – nu planeras en workshop om rymdteknologi, bland annat för att se vilken data som är värdefull för Lund.

Skånemotor och Lunds Universitet arrangerade i maj 2019 AI Nordic Powwow, en endagskonferens om artificiell intelligens och machine learning. Under en dag träffades akademi, näringsliv och staden i och runt Lundagård. Anders Borg, före detta finansminister och numera AI Adviser IPSoft, var huvudtalare och pratade bland annat vilka förändringar och möjligheter som AI kommer att innebära för oss alla.

En huvudinsikt för dagen var att det inte teknologin som är den egentliga utmaningen, utan utmaningen är människors förmåga att använda teknologin. Det är nu det finns tillfälle att fundera över vilket samhälle som ska byggas – och det gäller inte bara vad som är tekniskt möjligt utan vi måste även se till juridiska, etiska och ekonomiska aspekter. Det här var också en av orsakerna till att Skånemotor ville samla experter från många områden för att samverka.

Eftermiddagsprogrammet gav deltagarna tillfälle att välja mellan sex olika program. Future Healthcare, Industrial transformation with AI, AI challenges in society, Smart cities and mobility, Big data och AI/ML Talent Supply. Future by Lund var med som sponsor till Big Data-spåret.

– Big Data är ett viktigt område och vi har ett intresse av att undersöka hur man kan samla in data och använda den, menar Anders Bengtsson, projektledare inom Future by Lund. I staden genereras stora datamängder och vi vill se hur man kan använda den för att göra en smartare stad, bland annat i vårt SOM-projekt men också det möjliga projektet Value of Data.

En av talarna var Björn Lovén, Head of Technology and Earth Observation Data Management på Rymdstyrelsen.

– Potentialen i rymddata är enorm, säger Björn Lovén. Det är bara arbetet med att att lyfta ut informationen som man vill ha som ska bli enklare, och därför tänker vi att kombinationen av rymddata och AI är ett vinnande koncept. Vi har ett engagemang i AI-centret AI Innovation of Sweden där vi vill bygga ett rymddatalabb för att få ut informationen på ett enklare sätt.

Data som Rymdstyrelsen samlar in handlar också om förhållanden på jorden. Det kan bland annat vara om jordbruk, avverkning av skog, bränder och data för isbrytare i Östersjön. Det kan också vara data som är värdefull för en stad.

– Rymddata kan ha stort värde för samhällsutvecklingen, menar Anders Bengtsson. Staden samlar in data som kan kopplas till rymddata och på så vis kan vi skapa nya värden.

Programmet för Big Data innehåll även Jan Erik Solhem, vd för Mapillary. Mapillary gör kartfunktioner genom att sammanfoga stora mängder bilder från människor, företag, icke-statliga organisationer och regeringar över hela världen. Sonja Aits, team manager på Cell Death and Lysosomes, Lunds University, talade om Big data in Biomedicine och Mats Sjödin gav reflektioner från sin roll som chefredaktör inom TV-nyheter. Karin Rathsman, ESS höll i programpunkten ”Make ESS Control system available for Machine Learning. Moderator var internetpionjären Jonas Birgersson.

Rymdstyrelsen och Future by Lund diskuterar nu en workshop om rymdteknologi, bland annat för att undersöka vilken data som är värdefull för Lund.

– Det finns många spännande initiativ i Lund där man skulle kunna applicera rymdteknologi för att få ut bästa möjliga nytta, menar Björn Lovén.

Se intervjun med Björn Lovén.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar