Digital Cities & Citizens

Lundabolaget Sensative kopplar upp sensorer i många svenska städer

Caroline Wendt
January 15, 2021

Inom ramen för SOM-projektet gjordes mer än tjugo delprojekt – och en partner som var med i nästan alla är Sensative, vars IoT-plattform Yggio tar emot och rapporterar sensordata i olika nätverk. Mats Pettersson, vd på Sensative, berättar hur Sensative kom med i projektet tack vare en förfrågan från Future by Lund. Medverkan i projektet blev avgörande – Sensatives fastighetsplattform förändrades till en plattform också för den smarta staden och Sensative arbetar numera med ett stort antal städer.

Inom SOM-projektet som startade 2017 har ett tjugotal projekt genomförts för att hitta nyttor med sensorer och IoT för offentliga miljöer. Sensative har varit projektpartner i nästan samtliga projekt, och deras sensorplattform Yggio har samlat in data om till exempel växters livsmiljö, om fyllnadsgrad i soptunnor, om parkeringsplatser och om elnätet. Sensative var också med och byggde upp LoRaWAN-nätet, Lunds sensornätverk. Utöver det har Sensative bistått med support och utbildning till de som velat utveckla och testa tjänster och prylar i nätverket. Trots att Sensatives medverkan har visat sig vara central för projektet var det först strax innan ansökan till förprojektet SOM 1 skulle göras som Sensative kom med.

– Det var Per Persson, Lunds kommuns näringslivschef, som kom och knackade mig på axeln och menade att projektet kunde vara något för Sensative, berättar Mats Pettersson, vd på Sensative. Då var Yggio inte använd i sammanhanget för smarta städer utan vi hade då enbart fokus på fastigheter och var i en tidig pilotfas.

Efter några månader hade Sensative pratat ihop sig med LTH och Future by Lund om hur man skulle kunna sätta upp ett första IoT-nät för att stimulera tillväxt av en IoT-bransch i Lund. Gruppen sökte och fick extra projektpengar för ett LoRa-nät och startade med att sätta upp tre LoRa Gateways som täckte in stora delar av Lund.

– Utan SOM-projektet hade vi kanske fortfarande mest haft hand om fastigheter, menar Mats Pettersson. LoRa var nytt, vi lärde oss hur det fungerar och byggde upp en plattform bland annat med hjälp av en open source plattform för LoRa som är en delkomponent av Yggio idag.

Sedan dess har allt fler städer, kommunala infrastrukturbolag och kommunala fastighetsbolag börjat använda Yggio – bland annat Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Eslöv, Halmstad, Stockholm, Sundbyberg, Linköping, Växjö, Kalmar och Örebro. Plattformen är på väg in i ännu flera kommuner.

SOM har också i hög grad inneburit utökade samarbeten för Sensative – till exempel med Rise, Lunds universitet och Kraftringen men också fördjupade samarbeten med aktörer som Sensative samarbetat med i projektet, till exempel T-Kartor, Sensefarm och Bintel. Antalet anställda på Sensative har under projektets gång ökat från 15 till 30, och Mats Pettersson uppskattar att ungefär halva ökningen kan relateras till projektet.

Antalet anställda på Sensative har ökat från 15 till 30. Foto: Sensative.

Utöver det är Sensative en aktiv partner i många andra projekt med lite olika inriktning. Det är bland andra SIFIS Home som handlar om det säkra och smarta hemmet, Connected Ship som är precis som en smart stad fast ombord på ett fartyg, A5Guard – ett EU-projekt om sjukvård på avlägsna platser via 5G, och säkerhetsprojektet CritiSec. Sensative är också med i två projekt som handlar om AI, jordbruk, väder och appar. Ellos är ett projekt där Sensative ska energioptimera fastigheter med olika energisystem i samverkan med det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten.

– I grund och botten kan man säga att vi hade saknat förutsättningar att genomföra i stort sett alla dessa projekt – utom möjligen fastighetsprojektet Ellos – om vi inte först hade genomfört SOM och de andra projekten med Future by Lund. Vi hade en plattform för fastigheter men saknade kopplingen mellan samhället och fastigheter, berättar Mats Pettersson.

SOM-projektet har avslutats men redan under hösten 2020 kom uppföljaren Lund Open Sensoring City (LOSC) där en öppen testbädd ska utvecklas för att ha ett uppkopplat samhälle som styrs av realtidsdata och där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem arbetar tillsammans för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalitet.

– Det living lab som LOSC medför gör att vi kan erbjuda något helt unikt för andra aktörer. Konceptet är en viktig arena som vi använder oss av i ansökningar till både EU-projekt och i andra sammanhang. Att vi kan visa att vi har den här testbädden är väldigt attraktivt och det är en bra grund för allt annat. Vissa forskningsprojekt har problem med att de inte har en arena att koppla upp sig till och visa resultaten i. LOSC medför därför en stor fördel för oss, menar Mats Pettersson.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och avslutades under december 2020.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar