Smart Cities

Smart 35-våningshus planeras på Brunnshög

Caroline Wendt
March 5, 2018

I förra veckan blev det klart att Lunds kommun ger Serneke en markreservation på Brunnshögstorget. Tanken är att man ska bygga nytänkande i tre höga hus, det högsta på 35 våningar. För att få in fler idéer kommer man att bjuda in både boende och allmänheten till en dialog.

Det var kommunstyrelsens arbetsutskott i Lund som beslutade att ge Serneke en markreservation, som motsvarar en avsiktsförklaring, i Brunnshög. Förslaget gäller två kvarter med flera huskroppar i olika storlekar runt Brunnshögstorget. Sammanlagt blir det 50 000 kvadratmeter bostäder och service i tre högre hus.

Tanken är att Brunnshögstorget ska bli ett ledande exempel inom hållbar stadsutveckling och stort fokus ligger på nytänkande i arkitektur, boendeformer och socialt liv. För att bredda idéerna kommer både boende och allmänhet att bjudas in till en dialog med bland andra kommun och fastighetsägare.

– Vi vet att det finns mycket skaparkraft hos Lundaborna och nu vill vi skapa platser för att göra och tänka nytt tillsammans. Det nya är att möjliggöra ett brett utbud av olika mötesplatser som normalt sett inte finns i ett bostadshus. Det gör att socialt kapital skapas, människor lär känna varandra och gör saker tillsammans, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshög på Lunds kommun i kommunens pressmeddelande.

En beräknad byggstart kan ske 2020–2021 vilket innebär att byggnaderna preliminärt kan stå färdiga med början 2023.

Under 2017 byggdes omkring 1 000 nya bostäder I Lunds kommun och under året beslutades det om planer för ytterligare 1 360 bostäder. Det är framförallt hyresrätter och studentbostäder som byggs. De flesta av de nya bostäderna finns i Lunds tätort där man byggt inom kvarteren Arkivet, Tegelbruket och studentbostadsprojektet Kämnärsrätten. Ungefär 20 procent av de nya bostäderna har byggts i de östra tätorterna framförallt på Norreholmsområdet i Södra Sandby och på Annelund och Idalafältet i Veberöd.

Under 2017 hanterades dessutom ett rekordhögt antal planärenden och det är fortsatt högt tryck på bygglovsansökningar.

Läs mer i Sydsvenskan och i Skånskan.

Related videos to category:
Smart Cities
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar