Ideas for Society

Lunds arbete med life science lockade Ballerups kommun till besök

Caroline Wendt
October 21, 2020

‍Den danska kommunen Ballerup ska utveckla en företagspark inom life science och kom till Lunds kommun för att ta del av de erfarenheter som gjorts här. Det blev en innehållsrik dag med möte med kommunen, universitetet, Medicon Village, SmiLe inkubatorn, ESS, Max IV och Future by Lund. För Lund blev det också en inblick i vad som är mest intressant för besökare utifrån.

I början av oktober fick Lunds kommun besök från danska Ballerups kommun som ligger cirka 15 kilometer nordväst om Köpenhamn. Kommunen bidrar i hög grad till den danska ekonomin genom många kompetenta människor i både små och stora bolag – vilket bland annat visas av att det i kommunen med knappt 50 000 invånare finns arbete för nästan 47 000 personer. Ballerup är speciellt starka på IT/tech, finance och life science. Nu planerar kommunen att bygga ut ett område med både verksamheter och en inkubator inom Life Science kombinerat med nya bostäder. Det var orsaken till att en grupp från kommunen valde att besöka Lund, en stad med både life sciencekluster, IT/teknik-kluster och ett växande materialkluster.

Borgmästare Mats Helmfrid tog emot i Knutsalen och talade bland annat om hur viktig närheten mellan olika verksamheter är i Lund. I biskopshuset träffade gruppen Erik Renström, dekan på medicinska fakulteten och föreslagen ny rektor för Lunds Universitet samt medicinska fakultetens vicedekan Heiko Herwald. Renström berättade om Lunds universitet som med sina cirka 40 000 studenter på nio fakulteter och att universitetet rankas återkommande som ett av världens hundra bästa.

I Ballerup ska området Kildedal utvecklas. Där finns ett life sciencekluster med nästan 6000 anställda, där de tre största bolagen är Cooper Surgical, Novo Nordisk och Oticon. Visionen är att göra Kildedal till ett superkluster med alla viktiga ingredienser, som science park, inkubator och bostadsfastigheter. Därför var det ett naturligt val att träffa Kerstin Jakobsson, vd på Medicon Village Innovation och Lina Boreson; COO på SmiLe Incubator.

SmiLe har funnits i tretton år och under dessa år har 85 företag varit del av inkubatorn, varav 25 ingår i inkubatorsprogrammet just nu. Sedan 2014 har dessa bolag tagit in 380 miljoner euro i riskkapital. På SmiLe jobbar seniora affärscoacher med sammanlagt mer än 300 års erfarenhet inom life scienceindustrin och de erbjuder rådgivning inom affärsutveckling till entreprenörer och startups. På SmiLe får bolagen även tillgång till laboratorier med avancerade instrument. SmiLe är av Vinnova utsedd till en excellent inkubator och har Lunds Universitet, Lunds Kommun, Medicon Village och Region Skåne som grundare och basfinansiärer.

Bakom Medicon Village finns Mats Paulssons stiftelse för forskning Innovation och samhällsbyggnad vars överskott går tillbaka till forskning och innovation. Medicon Village tog över området 2012 och har sedan dess vuxit bit för bit och 2020 arbetar fler än 2 200 personer på Medicon Village fördelade på mer än 150 organisationer, både privata och offentliga. Det är mer än dubbelt så många som var anställda på AstraZeneca. Bolagen är verksamma inom många olika grenar av life science som exempelvis läkemedel, bioteknik, diagnostik, medicinteknik, ehälsa och livsmedel. På Medicon Village erbjuds en miljö som integrerar forskning, innovation, företagande och vård. Dessutom finns även ett kompetenskluster av tjänsteföretag, innovatörer och nätverk som stödjer kommersialisering av forskning och goda idéer. En målsättning är att ge det lilla bolaget det stora bolaget fördelar.

Ballerup fick också träffa Magnus Larsson från MAX IV och Pia Kinhult på ESS. Slutligen berättade Future by Lunds projektledare Peter Kisch om hur Lunds kommun genom projektet samarbetar med det lokala näringslivet i arbetet med smarta och hållbara innovationer.

Vad tycker de danska besökarna om Lund?

Eik Möller, kommundirektör, Ballerups kommun

Varför gör ni ett besök i Lund?

– Det gör vi för att vi är väldigt intresserad av att få lära oss av de erfarenheter som Lund har gjort i samarbetet mellan kommuner, marknad och forskningsinstitutioner, det man kallar triplehelix-modellen. Vi ska snart bygga ett nytt life scienceområde och Lund har varit igång i tolv år. De erfarenheter Lund har gjort gör att vi kan lära oss vad man skulle kunna göra och vad man kanske ska passa sig för. Vi ska pröva att kombinera en science park och en inkubator med fastigheter. Det är ett komplext projekt så vi ska också komma ihåg att hålla fokus.

Är det något som varit speciellt intressant?

– Det sätt som man utvecklat SmiLe-inkubatorn på, där man också arbetar med en finansieringsmodell där man erbjuder investerare som är riskvilliga, är superintressant. Så har jag inte sett det göras i Danmark och det kan jag tänka mig att undersöka närmare.

Malene Ruzskai, projektchef Kildedal, Ballerups kommun

Vad tycker du har varit speciellt intressant idag?

– Det har varit intressant att få inspiration i hur man kan arbeta tillsammans; kommun, region, privata verksamheter och universitetsmiljö och hur man kan dra gemensam nytta av varandra när man utvecklar en life science-miljö.

Har besöket gett några speciella insikter?

– Att höra hur man kan forma en finansieringsmodell som kan understödja det vi vill göra i förhållande till innovation och life science var en intressant del. En annan var att bli bekräftad i att det är riktigt viktigt ha en stark berättelse och en stark vision. När vi sedan ser på verksamheten i life science-klustret Kildedal ska vi kunna se att det faktiskt innehåller just sådana företag som visionen innehöll. Det var också intressant att höra hur Smileinkubatorn lyckats att skapa tilltro till verksamheten så att det blivit attraktivt att etablera sig och att de därefter har kunnat stötta startup-företagen i deras utveckling och i deras innovation. Det här var ett intressant prov på hur man kan göra en praxis.

Jette Jette Rau, affärsutvecklingschef, Ballerups kommun

Varför valde ni att komma till Lund?

– Vi ska göra ett stort utvecklingsprojekt. I Ballerup har vi kluster inom ICT och life science och nu ska vi göra ny företagspark. Därför är det relevant att se på vad som sker i det stora life science-ekosystem runt omkring oss. Där står Lund ut och det var därför vi kom. Det var viktigt för oss att komma över så att vi fick starta den här dialogen.

Vad har du hittat som var speciellt intressant?

– Jag tycker att riktigt mycket av det som ni gör i kommunen, som hur ni använder pengar för att bygga upp något, är riktigt intressant för Ballerup. I Ballerup använder man pengar annorlunda men vi skulle kunna arbeta genom en förening eller fond. Det här är spännande och det Lund gör verkar strategiskt och välgenomtänkt.

– Vi ser att det händer mycket i Lund och att ni också samarbetar mycket. Det stärker oss och vi vill gärna också ha ett öppet samarbete på tvärsen. Det var också spännande att höra mer om ESS och MAX IV, också för att det är roligt att kunna berätta vidare för andra om att detta finns i Greater Copenhagen. Medicon Villages historia är också väldigt spännande.

Mette Bjørn-Andersen, Affärsutvecklingskonsult, Ballerups kommun.

Vad tycker du var speciellt intressant idag?

– Jag tycker att det är mycket spännande att kommunen har haft en del i verksamheternas utveckling. Ni har ni har skaffat bra ramvillkor för de verksamheter ni har och kommunen har spelat en aktiv roll både vad gäller vision och finansiering. Det var mycket inspirerande.

– Jag tycker att Lunds universitet har en väldig höjd. Hittar du inte vad du vill på DTU eller i Köpenhamn så finns ju ett superuniversitet i Lund. Vi ska tänka på det och kan marknadsföra oss tillsammans i Greater Copenhagen.

– Det var också intressant att kommunen samlar olika parter och att kommunen har en roll, universitet har en roll och verksamheterna har en roll. Det är spännande att kommunen kan göra avtryck och vara med och skapa ramar. På Medicon Village finns fler arbetstillfällen nu än för 10 år sedan. Jag fastnade också för insikten att life science går mot att innehålla mer teknologi.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar