Moving Things & People

Lunds innovationsarbete uppmärksammas i EU

Caroline Wendt
March 3, 2021

‍EIT Urban Mobility publicerade i början av mars 2021 en rapport som handlar om förändringar i resmönster i samband med pandemin. Rapporten ger en bild av arbetet med att anpassa resandet till den nya situationen, men också av arbete med åtgärder och innovation på mobilitetsområdet. Lund är med som en förebild inom mobilitetsområdet och dessutom får Future by Lunds modell för innovationsarbete uppmärksamhet.

Rapporten What were the most successful Urban Mobility strategies during COVID-19? handlar om hur pandemin har påverkat innovationsarbete och mobilitetsfrågor i städer. Rapporten är skriven av bland annat tyska och spanska experter och forskare men även av Mikael Edelstam, expert på smarta och hållbara städer på Miljöstrategi AB. Experterna pekar på att pandemin har drivit bort en del av användarna från de kollektiva transportmedlen. En annan tendens är att många aktörer inom mobilitet har fått lägga fokus på att lösa den akuta situationen inom mobilitet och därmed har haft mindre möjligheter att satsa på arbete med innovationer. Rapporten pekar också på vad som har gjorts bra, och där finns Lund med som ett gott exempel, som till exempel i arbetet med fallvänlig asfalt på en cykelväg, projektet Find the way som handlar om vilka vägar studenterna cyklar eller går genom staden och ett försök med bilfria gator intill skolor.

– Jag tycker att rapporten visar att Lund är en förebild som mobilitetsstad och i hur man jobbar med innovation, säger Mikael Edelstam. Rapporten är ett verktyg för städer att använda när restriktionerna lättar.

Future by Lund är en innovationsplattform för smarta och hållbara städer och många organisationer i Lund medverkar som partners i samarbetet. Arbetet med innovationer kan vara ett sätt att möjliggöra en omställning inom området, och Future by Lunds visualisering av hur spelplanen för innovationsarbetet i en stad kan fungera finns med som en inspiration och förklaringsmodell för hur man skulle kunna arbeta tillsammans i städer för att gemensamt utveckla framtidslösningar.

Här är rapporten.

Tidigare under våren var Peter Kisch, projektledare för Future by Lund, med i expertpanelen när EIT Urban Mobility arrangerade ett digitalt seminarium om resvanor och transportmedel under pandemin.

EIT Urban Mobility är ett initiativ inom European Institute of Innovation and Technology (EIT) som är en del av EU. EIT Urban Mobility arbetar för att uppmuntra positiva förändringar inom mobilitet.

Kontaktpersoner

Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB, samarbetspartner i Future by Lund 070 6382829

Peter Kisch, projektledare Future by Lund, 073-394 92 24

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar