Creatives & Changemakers

Medicon Village science park ger plats för framtidens teknik

Caroline Wendt
September 28, 2021

Medicon Village är en science park för verksamheter inom Life Science. I området i östra Lund finns privata bolag och startups vägg i vägg med verksamheter knutna till Region Skåne eller Lunds universitet. Många av organisationerna baserar sitt arbete på den allra senaste forskningen. Även fastigheterna och området i sig är en testplats för nya innovationer. Erik Jagesten är vd för Medicon Villages fastighetsbolag och berättar hur och varför han arbetar med att ge plats för framtidens teknik.

Verksamheten vid Medicon Village science park är uppdelad i två bolag - Medicon Village Fastighets AB och Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelseformen innebär att eventuella överskott går tillbaka till forskning och innovation. Som vd för fastighetsbolaget har Erik Jagesten möjlighet att påverka vilken teknik de ska satsa på i fastigheterna.

Vad ligger i ditt uppdrag som på vd för fastighetsbolaget?

− Som science park vill vi förstås vara med och bidra till innovation. Ett sätt för oss att bidra är att skapa kunskap om ny och framtida teknik men också att möjliggöra att tekniken utvecklas. Därför är vår ambition att vara testbädd för ny teknik när så är möjligt, i samband med utbyten, ombyggnad eller nybyggnad. Vårt övergripande uppdrag är dock att skapa ett överskott från fastighetsbolaget för att investera i viktig forskning. Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggnad har sedan starten delat ut cirka 50 mkr.

Hur kommer du i kontakt med ny teknik som kan passa era lokaler?

− Jag har sett Future by Lund som en möjliggörare för att komma i kontakt med ny teknik och innovationer. Där finns ett nätverk av bolag och organisationer som har koppling till innovation. Det är en effektiv kontaktyta som jag inte hade haft om jag inte varit medlem av Lunds kommuns innovationsplattform. Jag har framför allt haft kontakt med Peter Kisch på Future by Lund men även organisationerna Cleantech Scandinavia, Win Water och Win Energy. På så vis ges jag en möjlighet att få kontakt med bolagen och kan få en ännu bättre insikt i hur framtidens teknik kommer att se ut.

Kan du ge exempel på projekt som ni arbetat med på området?

− Det finns både projekt som vi har genomfört och som vi skulle vill genomföra framöver. Samarbetet med Future by Lund började med att vi skulle starta utvecklingen av tre huskroppar med projektnamnet Scheelepromenaden och det gjorde vi genom projektet Future Living. Tack vara projektet kom vi i kontakt med E.ON:s innovation gällande ett nytt energisystem med namnet ectogrid™. Vi har nu kommit en bra bit på väg avseende implementeringen och ambitionen är att minska tillförd energi till anläggningen med mer än 60 procent.

− Ett annat samarbete som vi har haft är med företaget BrainLit som rör framtidens belysningsteknik och handlar om biocentriskt ljus. Där skapas en inomhusbelysning som efterliknar ljuset ute och som förändras över dagen. Andra exempel på samarbeten är med Axis där vi upplåtit anläggningen för test av deras luftkvalitetsgivare och av framtidens kamerateknik eftersom vi kan hjälpa dem med miljöer som är väl anpassade för testbäddar.

− Exempel på områden där vi skulle vilja lära oss mer och där utvecklingen kommer gå väldigt snabbt är framtidens vattenteknik. Med stor sannolikhet kommer man lägga större ansvar på fastighetsägaren gällande rening av dag- och spillvatten. Vi vill i framtiden gärna testa nya reningstekniker för dag- och spillvatten och vi har pågående diskussioner med Future by Lund och WIN Water som har detta som expertområde.

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med ny teknik i byggnader?

− Om man ska implementera ny teknik i nya byggnader måste man vara ute i god tid. Byggbranschen kan vara konservativ och ledtiderna är långa och man måste vara medveten om att den initiala kostnaden kan vara högre. Vi har arbetat med detta genom att starta en dialog med byggföretag för att inte bara trycka ut ny teknik utan istället fråga vilken teknik det finns intresse för. Det gör att vi har möjlighet att vara facilitator och matchmaka mellan bolag så de kan pitcha sin teknik för nya projekt. När det gäller den typen av pitchövningar kan vi ta hjälp av till exempel Future by Lund, Cleantech Scandinavia och Win Water som har kontakter med dessa bolag. Det är viktigt att skapa ett intresse hos byggbolagen för ny teknik och en vilja att ligga i framkant.  

Varför arbetar Medicon Village med detta?

− Vi vill som alla andra vill ta vårt klimatansvar. Byggprojekt utgör en stor påfrestning på våra resurser och det gäller att jobba smart med ny teknik. Det här är också en viktig del av vår hållbarhetsstrategi. Vi jobbar med hållbarhet i tre ekosystem. Det är först det finansiella ekosystemet där överskottet från fastighetsbolaget går tillbaka till forskning. Det andra är att fastighetsbolaget jobbar med infrastruktur och ny teknik för att få in klimatsmarta lösningar. Slutligen jobbar vi med våra medlemmar för att främja innovation kopplat till Life Science och det kan vi göra genom att ha bra miljöer, profilerande events och bra mötesplatser så att flöden korsas. Det sista är inte det minst viktiga. Ställer man frågan till framgångsrika universitet som föder nobelpristagare brukar de säga att hemligheten är att man är bra på att fika. Vi på Medicon Village är bra på att skapa mötesplatser − men vi kan alltid bli ännu bättre!

Har du några råd och tips till den som vill satsa på hållbara innovationer?

− Idéer finns hos Future by Lund och medlemmarna i samarbetet. Där finns kompetens, nätverk, råd och stöd. Future by Lund är liten organisation med ett bra nätverk som de kan slussa vidare till för att hitta rätt lösning på eventuella problem.

Förutsättningar som är viktiga för Erik Jagesten för att våga testa nytt?

*Kreativitet och vilja hos fastighetsägaren.

*En bra plattform att utgå från. För mig är det bland annat Future by Lund.

*Inte bara trycka innovationer på byggarna utan också skapa ett intresse och motivation hos dem för att prova på nya lösningar.

*Skaffa bra samarbetspartners.

Så byggdes The Spark

Ectogrid lanseras

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar