Creatives & Changemakers

Nu har drygt hundra partners klivit ut i mellanrummet tillsammans

Caroline Wendt
January 21, 2021

I slutet av 2020 kunde vi konstatera att Future by Lund gjorde ett All time high vad gäller partnerskap i samarbetet och över hundra olika organisationer var involverade i olika projekt och koncept. Det stora intresset är väldigt glädjande. Samtidigt är en viktig erfarenhet att plattformsarbetet handlar om så mycket mer än att bara skriva in organisationer. "Det är viktigt att bygga ett team och ett partnerskap som är trygga med att kliva ut mellanrummet tillsammans, menar projektutvecklare Katarina Scott på Future by Lund. Det är i mellanrumsarbetet som innovationsplattformarna har sin viktigaste roll".

Innovationsplattformen Future by Lund arbetar med kommun, universitet och näringsliv, med allt från entreprenörer och innovatörer till organisationer, föreningar, SME och storföretag. I slutet av 2020 finns 106 olika organisationer och företag som är formellt anknutna till Future by Lund i projekt eller koncept. Utöver det finns mängder av pågående samarbeten som inte är formaliserade.

– När vi startade för 7,5 år sedan var det tio partners som vi tyckte hade de rätta förutsättningarna för att vara med. Efterhand har allt fler klivit in i partnerskapet för att kunna dela utmaningar och lösningar. Nu är det viktigt att upprätthålla detta - annars riskerar man att behöva starta en ny resa för att bygga upp partnerskapet igen, säger projektledare Peter Kisch på Future by Lund. Under våren kommer vi att trycka på gasen för att jobba med de områden som vi ser är på gång. Det handlar om mobilitet, rymd, vatten, energi, digitalisering och ljus men också metodmässiga områden som ekonomi och modeller.

Bakom det rekordstora nätverket ligger många års arbete med att bygga upp relationer men också en allt större erfarenhet av att förstå vad som funkar, en känsla för timing och en stor uthållighet.

– Det är mellanrumsjobbarens uppgift att ständigt bjuda in och hålla dörren öppen för partners, menar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Kanske måste vi komma tillbaka och knacka på dörren en gång till om en organisation först inte vill vara med. Det handlar om timing, relationer och den interna kapaciteten. Vi ska också att vara beredda på att släppa av dem som vill kliva av.

Varför är det då bra att vara så här många som jobbar tillsammans?

– Vi vill vara en dynamisk plattform som tar sig an utmaningar och möjligheter som är svåra för var och en av aktörerna att klara själva, säger Peter Kisch. När utmaningar eller möjligheter inte ägs av en organisation, en avdelning eller av ett område själva utan är mer komplexa eller vaga uppstår frågetecken om vem som ska driva detta och vem som har ansvar för att koppla ihop saker, till exempel mellan samhälle och näringsliv. Det syns allra mest inom klimatområdet och i 2030-målen där alla måste vara med och ta ansvar. Många gånger är det tveksamheten om vems ansvar det är som gör att utmaningar inte är lösta – för kunskapen finns ofta.

Det är här innovationsplattformarna kommer in.

– Det intressant med innovationsplattformarna är att är dedikerade att ta hand om just de här områdena där ingen har hundra procent ansvar, menar Katarina Scott. En av vår uppgifter är att fånga och formulera vilka områden det här är och att fylla på med partners och kunskaper. Hitta den som vill ta lead och komma igång. Innovationsplattformen är en katalysator i mellanrummet.

Bild av Mats Tyrstrup och Ingela Sölvell. Modellen är framtagen för Nationell Samverkan för Innovationsplattformar på uppdrag av Vinnova.

Mats Tyrstrup har forskat i ledarskap och organisation på Handelshögskolan i Stockholm och har gett en teoretisk underbyggnad för innovationsplattformarna.

– Mats Tyrstrups bild konkretiserar nästan exakt vad som krävs för att bygga ett partnerskap i vad det gäller arbetssätt, både internt och externt. Future by Lund har arbetat mycket efter Tyrstrups idéer och vi har gjort en egen modell byggd på de existerande tankarna om blå, grön och gul zon. Det är viktigt att mellanrumsarbetet innebär Multistakeholder governance, det vill säga en förhandlingssituation där ingen bestämmer och där så många som möjligt ska få ut något av det. Detta kan inte beordras fram utan måste väljas, menar Katarina Scott.

Future by Lunds modell byggd på tankarna om en blå, en grön och en gul zon.

Mellanrumsarbetet bygger inte enbart på hur kommuner, organisationer och företag arbetar tillsammans. Det vilar också i hög grad på individer som måste våga göra stora språng ut i det nya.

– Du ska göra ditt eget jobb i en slimmad organisation samtidigt som du har koll utåt. Förändringstakten är enorm och arbetet i mellanrummet är viktigare än någonsin. Det skapar behov av en ny roll som arbetar för medborgarnas, företagens, föreningarnas och förvaltningarnas bästa, tycker Katarina Scott. Det här arbetet har sin egen speciella smak. När du jobbar i mellanrummet måste du vara beredd på, och kanske till och med tycka om, att inte veta precis vad som kommer att hända och känna dig hyfsat bekväm med en oorganiserad dag. Du måste ha stor ordning och reda på vad du gör och på dina processer men också vara medveten om att det finns mycket som du inte vet. Logiken i mellanrummet är lik den entreprenöriella och innefattar att man har ha starka visionära mål. Du kan inte vara ensam i detta utan måste dela arbetet med andra som också vågar testa saker och som gillar att lösa problem. När du arbetar med innovation måste du acceptera risk och hantera denna. Därför är en förutsättning att kulturen där man arbetar inte är en ”shame and blame”-kultur med fokus på många kontrollfunktioner. Den typen av kultur är dödande om du rör dig i det osäkra området. Det bästa sättet att arbeta är istället att bygga ett team eller ett partnerskap som kliver ut mellanrummet tillsammans.

Stora bilden: Arkivbild från en en Future by Lund-träff 2019.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar