Creatives & Changemakers

Nya tankesätt i fokus på ungdomstinget

Caroline Wendt
November 12, 2019

Den 16 oktober hölls ett ungdomsting i Lund på Mejeriet med 170 intresserade elever från högstadium och gymnasium i hela Lund. Temat var elevhälsa och ungt entreprenörskap med fokus på det sociala. Future by Lund medverkade med en workshop där deltagarna fick träna sig på att generera idéer – och det visade sig att de unga kunde leverera många smarta idéer på kort tid.

Ungdomstinget är ett arrangemang där unga i Lund mellan 12 och 25 år kan träffas för att engagera sig och diskutera frågor som rör dem. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som är arrangör. I det ungdomsting som hölls i oktober 2019 hade ungdomarna i Samordningsgruppen valt elevhälsa och ungt entreprenörskap som tema. Under dagen var entreprenören Charlie Eriksson på plats och berättade om Aldrig Ensam som är en ideell organisation som han startade 2013 för att bidra till en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa. Ungt entreprenörskap var också i fokus.

– Vi på Kultur och fritidsförvaltningen som jobbar med ungas delaktighet och inflytande tycker att det är jätteviktigt med ungt entreprenörskap. Det finns kopplingar mellan att unga som känner de att de blir lyssnade på av beslutsfattare får en större förmåga att ta nya beslut och förverkliga sina idéer, säger Anna Sigurgeirsdóttir, enhetschef för stöd och strategi på Kultur och fritidsförvaltningen.

– Vi vill få folk att förstå folk förstå att de kan komma på lösningar på olika problem. Om ingen tänker i nya banor eller kommer på nya lösningar på gamla problem kommer vi ingenstans, säger Anton Wall i Samordningsgruppen. Anton är också en av initiativtagarna bakom Future by Lunds arbete med ungt entreprenörskap.

I Future by Lunds workshop handlade det om vad socialt entreprenörskap är – men också om att entusiasmera eleverna och visa att det finns stora möjligheter för dem att komma med egna idéer.

– Entreprenörskap är att göra skillnad för andra och socialt entreprenörskap är entreprenörer med till exempel innovativa lösningar för samhällsproblem, säger Jimmy Sok, projektledare FBL Young.

Under ett 45 min långt Hackathon fick eleverna vara med om idégenerering – och exemplet blev att komma på 25 sätt att tömma ett vattenglas utan att använda händerna. Efter fem minuter fick eleverna fortsätta med att kombinera sina idéer med värme eller rörelse för att tömma glaset. Tre av dessa idéer fick de vidareutveckla till att lösa vatten- och sanitetsproblem i de delar av världen där man saknar rent vatten och toalett.

– Eleverna visade prov på en häpnadsväckande förmåga att hitta lösningar, berättar Jimmy Sok som var workshopledare. Jag tror också att många kände att de faktiskt har möjlighet att påverka genom att tänka på nya sätt.

Under dagen presenterade också Shape, en nystartad förening där unga kan arbeta med hållbarhet, socialt entreprenörskap, teknik, företagande, kultur och kreativitet. Föreningen är delvis driven av unga men även ungdomsombud och Future by Lund Young finns med och stödjer föreningen. Närmast finns möjlighet för några unga att vara med på rymdeventet Spacehub Lund den 20 november men också på kommande ännu inte planerade event om smart fashion som handlar till exempel om hållbara material och hållbara system för textil.

– Jag hoppas att Shape kan förändra samhället genom att ge unga bättre inblick i att man kan göra något även om man är sjutton år och går på gymnasiet, säger Anton Wall. Min förhoppning är också att man i framtidens ska kunna skriva på sitt CV att man varit med i Shape och att det ska göra det lättare att få jobb.

Mobila gruppen var också på plats som workshopledare, bland annat för att berätta om att unga kan få hjälp av Mobila gruppen om de vill utföra projekt, starta en förening eller lämna ett medborgarförslag.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar