Future Living & Spaces

Nyaste tekniken testas i Källby Vattenverkstad

Caroline Wendt
May 5, 2022

I det nedlagda vattenverket på Källby i Lund provar innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans den allra senaste tekniken när det gäller mätningar av kvalitet på dricksvatten. Sedan maj 2021 stöttar Vinnova ett projekt där man provar hur helt nya sensorer och mätinstrument fungerar för att se om de kan vara med och skapa en bättre verksamhet för vattenbolagen. En målsättning för Källby Vattenverkstad är att bidra till att allt fler mätningar kan ske online på ett kostnadseffektivt sätt.

Det gamla vattenverket på Källby i Lund används inte längre för att rena Lunds vatten. Istället har en annan verksamhet byggts upp i lokalerna – bland annat ett laboratorium för projektet Källby Vattenverkstad, som är en Vinnovafinansierad testbädd sedan våren 2021. Här finns möjlighet att testa olika nya instrument och mätmetoder på ett driftsatt men frikopplat vattnen i Lund – främst dricksvattnet men också ibland för andra delar av verksamheten.

– Vårt mål är främst att testa instrument för dricksvattenkvalitet men detta breddades eftersom vi ofta utför ungefär samma mätningar på olika vatten, berättar Markus Fröjd, projektledare från Sweden Water Research. Vi insåg att det också kan vara vår roll att testa var i processen de olika instrumenten kan göra nytta.

I Källby vattenverkstad medverkar VA SYD, Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research och samarbetet med organisationernas andra testbäddar, Reco Lab i Helsingborg och Sydvattens forskningsstation Bolmen är centralt. De slutsatser som görs i Källby Vattenverkstad kan även de andra aktörerna ta del av och experter från de andra organisationerna stöttar vattenverkstaden när det behövs.

Grundförutsättningen för Källby Vattenverkstad är att det nu finns helt ny och smart teknik på marknaden vilka ger helt nya möjligheter att övervaka dricksvattnet på ett säkrare och snabbare sätt. Nya mätmetoder kan skapa kunskap om hur kvaliteten på dricksvattnet förändras från råvatten till konsument och genom att tillgängliggöra testvärden online kan driftpersonalen får möjlighet att agera snabbare vid incidenter som läckage eller kontaminering.

– Man ska känna sig trygg med att dricka kranvatten och med att VA-bolagen om något går fel kan bemöta det snabbt, fortsätter Markus Fröjd. Det finns ett behov av nya tekniker och förbättringar även om vi redan har bra rutiner. Vi har bra vatten men man ska inte nöja sig utan alltid jobba mot en bättre framtid med bättre och mer kostnadseffektiva metoder. Målsättning är att komma närmare online-övervakning på sikt.

Ett bekymmer som inte uppstår så ofta men som får stort genomslag i media när det händer är när det finns potentiellt skadliga bakterier i dricksvattnet. För att hitta dessa bakterier är det än så länge manuell provtagning som gäller. VA-bolagen testar och utvärderar kontinuerligt på många olika platser för att få heltäckande bild.

– Bakteriell övervakning tar ofta lång tid – och vi måste invänta provsvar, för bakterierna ska ju växa till innan vi vet, berättar Markus Fröjd. Hade man kunnat hitta ett sätt att göra online-övervakning av bakterier som kunde ge snabba svar skulle det vara en stor vinst.

Projektgruppen inledde med att göra omvärldsbevakningen för att se vad på vad som finns som skulle vara intressant att testa.

– För VA-bolagen kan vi vara ett stöd och berätta hur bra vi tycker att instrumentet är och vad det kostar att drifta. Sedan är det också intressant att veta att instrumenten kan vara mer eller mindre lämpliga att ha på olika platser i nätet. På en del ställen måste det vara minimala driftstörningar, på andra är kostnaden viktigare, till exempel. Genom våra tester kan också vissa aktörer få en drifterfarenhet. För dem är det värdefullt att få veta vad vi behöver i fråga om mätteknik och hur data ska tolkas men också i konstruktionen, som om instrumentet behöver vara vattentätt och vilka temperaturer det ska verka i.

Testerna börjar ofta i det slutna systemet i Källby Vattenverkstad där det går att göra en initial utvärdering med enklare tester. Därefter går det att prova instrumenten i driftsammanhang i mindre skala.

– Hittills har vi testat från prototypstadium till färdiga produkter. Några av de produkter som vi testar är kommersiellt tillgängliga, men ännu inte använda i Sverige. Då är det nya att få in dem i ett svenskt VA-sammanhang. Vi är frikostiga och delar gärna med oss av våra tankar. Vår ambition och vårt uppdrag är att hjälpa innovationen framåt.

En annan framtidstanke är att undersöka recirkulerat vatten.

– På recirkuleringssidan finns ett behov av att mäta en rad parametrar, och de är inte alltid samma som de på ett dricksvatten. Det hade varit spännande om vi kunde vara ett stöd på vägen för att leverera ett nytt vatten för att spara på vårt dricksvatten.

Källby Vattenverkstad välkomnar studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare att arbeta tillsammans i deras testbäddskonstellation

– Har man några riktigt spännande och bra prylar och idéer kan man höra av sig, avslutar Markus Fröjd.

Källby Vattenverkstad är finansierad till 2024.

Läs mer:

Reco Lab

Intervju med vattenpristagare Kenneth M Persson

Related videos to category:
Future Living & Spaces
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar