Ideas for Society

OPSI presenterade rapport om innovationsportföljer med exempel från Lund

Caroline Wendt
December 5, 2022

I en tid av stora förändringar är det viktigt att samhället hittar effektiva sätt att arbeta för att möta nya utmaningar. I dagarna har Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) presenterat sin rapport om hur organisationer kan arbeta strategiskt med att förvalta och utveckla det arbetet genom innovationsportföljer (s.k. ”strategic portfolio approach”). Intresset för webbinariet var stort och lockade deltagare från hela världen – från Europa men också bland annat Sydkorea, Japan och Australien. Emily Wise från Lunds universitet (och följeforskare av Future by Lund) fick tillfälle att presentera hur Future by Lund använder modellen som en del av ett mer omfattande arbete.

OPSI är en del av OECD, och under flera års tid har de arbetat fram metoder och material för hur offentlig sektor kan arbeta strategiskt för att lösa utmaningar genom ett systematiskt arbete med innovationer. Bakgrunden är att offentliga institutioner kan behöva möta nutidens omfattande och komplexa utmaningar genom att tänka och genomföra saker på nya sätt. Detta innebär att man måste kunna arbeta med innovationer i kombination med strategier som uppdateras kontinuerligt. OPSI har skapat en modell där organisationerna kan arbeta med en portfölj av olika sorters innovationsaktiviteter – sammanfattad i innovationsfasettmodellen. Genom att föra in begreppet portföljstrategi för innovation kan styrande få ett förvaltningsinstrument som hjälper att göra strategiska val i vilka typer av innovation som man ska investera i eller där man ska hjälpa till att bygga stödstrukturer och processer i linje med det aktuella problemet.

I rapporten visar OPSI hur fasettmodellen och portföljstrategin kan vara möjliga innovativa tillvägagångssätt och instrument som regeringar kan använda för att reagera på nya utmaningar. I fasettmodell kategoriseras innovationsarbetet, bland annat för att skapa en översikt över vilken typ av projekt som organisationen driver och vilka man eventuellt saknar. I rapporten beskrivs var och en av innovationsaspekterna förbättringsorienterad innovation (enhancement-oriented), reaktiv innovation (adaptiv  innovation), uppdragsorienterad innovation (mission-oriented innovation) och förväntansinriktad innovation (anticipatory innovation). Portföljstrategin är ett sätt att visualisera och analysera hur man kan investera i, främja och utnyttja ett lämpligt varierat utbud av innovationsaktiviteter för att uppväga riskerna för att vissa innovativa åtgärder inte kommer att fungera.

Från Emily Wises presentation.

Tre exempel på organisationer som använder den strategiska modellen gavs under mötet. Ett av dessa presenterades av Future by Lunds följeforskare Emily Wise som berättade om hur Future by Lund dels har arbetat med fasettmodellen och innovationsportföljen men också sammanfogat dessa modeller bland annat med Future by Lunds zonmodell för att skapa en helt ny metod för uppföljning och lärande av resultat och ”ripple effects” inom ett innovationsekosystem. De två andra exempel som redovisades var från Sydkorea och Österrike.

Emily Wise presenterade hur Future by Lund har använt både fasettmodellen och portföljtänkandet för att spåra aktiviteter i innovationsekosystem. Eftersom Future by Lund är en innovationsplattform som inte enbart verkar inom kommunen utan också arbetar med externa aktörer som till exempel näringslivet, andra innovationsaktörer och Lund universitet inom området för hållbara innovationer har det varit viktigt att hitta ett sätt att kartlägga vilka gemensamma aktiviteter som finns och vilka effekter de har fått.

Ett sätt att beskriva arbetet har varit Future by Lunds zonmodell, där aktiviteter i innovationsprocessen kategoriseras så att de hamnar antingen i gul, grön eller blå zon. Gul zon representerar en idé- och experimentfas med oklara mandat där flera aktörer behöver arbeta tillsammans för att lösa utmaningen. I den gröna zonen arbetar aktörer tillsammans med delat mandat och tydliga resultat medan den blå zonen representerar det skede där en enskild organisation bestämmer själv och kan investera och skala innovationen. Denna modell har lagts ihop med fasettmodellen, portföljanalysen och andra modeller, till exempel Lunds universitets verktyg för datainsamling för att ge en tydligare bild. Tillsammans bilder de ”The Lund model for Innovation Ecosystem Portfolio Tracking” (LIEPT).

- Partnerskapet Future by Lund arbetar med komplexa innovationer med många inblandade aktörer med olika typer av portföljer, berättade Emily Wise. Future by Lund har velat hitta sätt att demonstrera värdet av att arbeta på detta sätt. Hur får man olika portföljer att passa ihop, hur får man en översikt av olika aktiviteter och hur kan man följa arbete och investeringar över tid? Genom att lägga ihop zonmodellen med OPSI:s fasettmodell och portföljtänk samt med ytterligare några modeller har Future by Lund hittat sätt att ge en holistisk syn för alla intressenter i hur de spelar en roll för systemförändringar. Det ger också ett sätt att upptäcka var det saknas aktiviteter och inom vilka områden det finns möjligheter.

Här hittar du rapporten  “Tackling Policy Challenges Through Public Sector Innovation: A strategic portfolio approach.”

Länk till inspelning av webinariet.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar