Creatives & Changemakers

På spaning efter den tid som kommer

Caroline Wendt
February 20, 2019

Hur blir framtiden – kommer plattformsföretag att styra världen eller kommer det att finnas möjligheter för den enskilda att vara delaktig och välja själv? Future by Lund och flera av partnerföretagen arbetade tillsammans fram några tänkbara scenarier för att träna en trendkänsla och skapa möjligheter att vara förberedd. Trots att arbetet skedde i tre grupper var scenarierna relativt samstämmiga.

Inom partnerskapet för Future by Lund har det funnits ett önskemål om att hitta nya sätt att arbeta med den del som vi kallar ”Forma” enligt innovationsmetodiken FORMA-KUNNA-GÖRA. Det handlar om att utforska idéer och tankar för att säkerställa att man har rätt frågeställningar innan man startar stora samarbeten och projekt. På det viset kommer vi åt frågor som: Besvarar vi rätt fråga? Är detta relevant? Till skillnad från vision som visar på en önskad framtid visar scenarion på möjliga framtider. Scenarioplanering handlar inte om att förutse framtiden utan att förbereda sig för den.

Ett sätt att göra detta är att arbeta med ett ”scenariobygge”. Därför samlades representanter för Sony Mobile, Rise, LKF, WTC, Tengbom, Schneider Electric, Sensative, Kraftringen, Midroc, ICA Fastigheter, Smarta Byar, Trivector, House of Brilliance, Mejeriet, Point of Value, Lunds Universitet och Lunds Kommun i form av medarbetare inom digitalisering, näringsliv samt Future by Lund för två dagars intensiv workshop i branschöverskridande grupper. Arbetet genomfördes med stöd av Future by Lunds partner Bobby Forshell som har genomfört liknande arbete på hög internationell nivå.

Varför ska man ha en scenarioworkshop – det blir väl ändå som det blir?

– Flygbolag utbildar inte sina piloter genom ”trial and error” – de tränar först i en simulator innan de flyger på riktigt, säger Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Inom ledarskap och verksamhetsplanering blir det ofta att man arbetar genom ”trial and error”. Med scenarioplanering kan vi vända på detta och istället simulera olika frågor.

Metodiken för scenariobygget som gjordes i Future by Lunds regi bygger på att alla har kunskap som är relevant inför framtiden. Ofta kan man förhålla sig till framtiden på ett intuitivt sätt, och man kan säga att vi alla har kunskap om framtiden, ”Pockets of the Future”. De cirka tjugo deltagarna delades in i tre grupper, och frågeställningen man arbetade med var att fundera över transformationen från ägande, produkter och teknik till tjänster, tillgång till och delande. Deltagarna skulle föreställa sig vad som händer inom tidsspannet 5-10 år och med Lund eller Öresundsregionen som utgångspunkt.

Därefter startade ett spännande arbete där Bobby Forshell från Point of Value guidade deltagarna till att formulera och bygga tänkbara scenarier för framtiden. Vägen till färdiga scenarier innefattade allt från diskussioner med hjälp av påståenden om t ex ekonomi, teknik och politik till arbete med färg och målarduk. Processen resulterade i två polariserade tänkbara scenarier för varje grupp.

– Vi synliggör det intuitiva och använder oss av metaperspektiv, storytelling och samskapandeprocesser, berättar Katarina Scott.

Katarina Scott, Future by Lund, och Jan Malmgren, Smarta Byar, målar upp ett av framtidsscenarierna.

Själva arbetet innebär tre saker för Future by Lund. En del var att lära sig en metod och dokumentera resan fram till resultatet av scenariobygget för att förstå de olika resonemangen. En andra vinst är förstås de olika scenarier som grupperna skapar. För de som medverkar finns ännu en vinst - en fördjupad förståelse för hur olika företeelser inom området kan komma att te sig. Arbetet blir som ”minnen från framtiden”.

– Vi fick en större förståelse för hur vi som partners ser framtiden, menar Katarina Scott. Scenarierna blir ett kraftfullt ramverk för att både ha och utveckla strategiska konversationer. Man bygger upp en känslighet för olika händelser som kan kopplas till de tänkta scenarier och kan därmed skapa strategier för att förhålla sig till det som kan hända.

Trots arbetet i separata grupper med helt blandade medverkande från partnerskapet finns det stora gemensamma drag mellan scenarierna som togs fram i de olika grupperna. Dessa gemensamma drag handlar om å ena sidan det individuella, personliga, drivande, självständiga, småskaliga delandet och å andra sidan stora företag, plattformar, dominans och ägande. Strategier som inkluderar och gynnar båda dessa poler sågs som vinnande, till exempel att skala upp för att klara stora utmaningar men ändå behålla det diversifierade, disruptiva och engagerade.

– Jag tycker metoden var mycket intressant och det gav lite nya insikter kring hur man kan arbeta med osäkerheter i framtiden, vilket är mycket användbart, säger Emeli Adell, Trivector. Dessutom var det trevligt och gav nya kontakter som jag redan hunnit dra lite i.

En förhoppning är att framöver använda kunnandet om hur man arbetar och genomföra detta inom fler området för Lund.

Nu återstår arbetet med att paketera ihop allt till ordentligt slutsatser innan vi delar med oss till de som är intresserade av Future by Lunds arbete. Vi ser också över möjligheten att göra om arbetet med andra frågeställningar. Varför inte AI, självkörande fordon, rymdteknik, klimat eller kreativa infrastruktur? Det blir en fråga för våra partners och de intressenter som driver frågor och projekt i Lund att fundera över.

De tre grupperna gjorde vardera två framtidsscenarier. Till vänster: By Invitation och Spontanfesten. Mitten:  Kokta grodan och Tusen Blommor. Till höger: Google Republic och Det nya vi.
Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar