Smart Cities

Paviljong skapade nordisk anda

Caroline Wendt
November 21, 2017

För första gången fanns en nordisk paviljong med på Smart City Expo i Barcelona. ‑ Jag är glad och överraskad att det gick så bra, säger Magnus Agerström. Utöver det stora intresset för utställarna gav det en nordisk anda som jag inte hade förväntat mig.

Smart City Expo World Congress i Barcelona innehöll för första gången en nordisk paviljong. Magnus Agerström från Cleantech Scandinavia i Lund var med och arrangerade tillsammans med nordiska partners och Nordiska ministerrådet. I paviljongen fanns svenska utställare från Luleå till Lund tillsammans med norska, finska och danska kollegor.

Från Lund fanns ApParkingspot, Brainlit, Greinon och Elonroad på plats. ApParkingspot är en del av Future by Lunds projekt Smarta Offentliga miljöer med parkeringssensorer men arbetar också med ge möjligheter att hyra privata parkeringsplatser i städer genom en app. Brainlit gör en programvara som styr inomhusljuset så att det efterliknar dagsljus för att människor som vistas i lokalen ska må bättre. Greinon utvecklar intelligenta tekniklösningar och arbetar bland annat med smart utomhusbelysning.

‍Lund fanns på plats bland annat genom Dan Zethraeus från Elonroad och Peter Ravn-Holm på Brainlit.

Elonroad, som arbetar med en elväg som laddar bilar i farten, hade många intresserade besökare i sin monter.

‑ Vi har en helhetslösning för laddinfrastruktur i staden, menar Dan Zethraeus från företaget. Det känns som de som kommer hit är positiva – men det har varit mest framgångsrikt att prata med de nordiska och holländska besökarna.

‑ Vår teknik är i synk med vad smart cities efterfrågar, säger kollegan Per Löfberg. Känslan är att produkten är ett svar på mångas behov.

En bit från de svenska kollegorna fanns Trondheims monter. I Trondheim finns ett avtal som gör att universitetet får tillgång till en del av kommunens data och kommunen får tillgång till forskningsresurser i ett living lab. I staden finns också ett utbildningsprogram där man vill utbilda ledare till ett innovativt ledarskap.

‑ Istället för att producera tjänster designar man tjänster så att de korresponderar med framtida behov, berättar Gerhard Dalen, direktör för internationella relationer i Trondheim kommun. I Norden går demografin åt fel håll eftersom det blir färre som jobbar. Samtidigt finns en hög tilltro till samhällets tjänster och det är förstås svårt att få det sämre när man blir gammal. Därför måste vi vara innovativ på alla områden så att medborgarna kan fortsätta att känna sig trygga.

Trondheim har också den årliga festivalen Playground med tekniska, innovativa och kreativa arrangemang, Work-work som är ett co-working gaming lab och Technoport som arrangerar events för entreprenörer, investerare och affärsledare.

‍Magnus Agerström från Cleantech Scandinavia var en av arrangörerna i den nordiska paviljongen. Jan Hedström och Urban Lundmark från Aquaductus och Leif Häggmark från Luleå universitet var på plats och berättade om sina projekt.

I Skellefteå kommun arbetar man med digitalisering av vård och omsorg. I projektet mäter man bland annat energiförbrukning på TV och kaffekokare och om det blir avvikelser larmas anhöriga. I Skellefteå görs också kvalitetsmätningar av utomhusluft.

‑ Tidigare fick vi värdena först efter ett år, nu kan vi se dem i realtid, berättar Leif Häggmark, projektledare från Luleå universitet. Vi pratar om att kunna använda detta för att styra trafikljusen så att bilarna kan ledas ut ur staden.

Aquaductus presenterade sina lösningar för att ha kontroll över vätskeflöden, vätskenivåer, vätsketryck och vätskekvalitet. Med systemet kan man övervaka kommunens VA-system, men också se till att inte källare översvämmas.

‍Från de nordiska grannländerna fanns Sanna Hartman från Citybusiness, Dina Mathiasen på Nordsense, Emily Frimand på Leapcraft och Gerhard Dalen från Trondheim i den nordiska paviljongen.

I Finland samlas de sex största städerna i Citybusiness, som är ett samarbete där städerna öppnar sina infrastrukturer och processer för företag för att hjälpa dem att utveckla och testa nya produkter. I Köpenhamn har Nordsense sensorer i stadens soptunnor för att mäta när de är fulla. Man har även en digital plattform och en navigationsmodell som gör upp en färdplan för sopbilarna. I paviljongen fanns också danska Leapcraft mäter giftiga gaser och partiklar både inomhus och utomhus.

Stockholms stad var den enda nordiska utställaren som nominerades till ett av mässans priser – men nådde inte hela vägen fram. I Growsmarter deltar Stockholm tillsammans med Barcelona och Köln. I det stora EU-projektet finns 12 integrerade smarta lösningar som ska öka energieffektivisering och minska klimatpåverkan. Vinnarna hittar du här.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar