Entrepreneurship

”Prioritera upp arbetet med drivkrafter”

Caroline Wendt
October 16, 2018

Var förberedd och prata om de olika drivkrafter som kan finnas i ett team innan det är för sent! Det är budskapet i det webinar som hölls med psykologen Mattias Lundberg för entreprenörerna i The Creative Tour.

Föreställ dig en startup med två medgrundare. Den ena har satsat för att få företag och pengar att växa och den andra är med för att rädda mänskligheten. Så kommer en investerare som vill satsa externt kapital i företaget. Plötsligt måste teamet ta en massa beslut – och det är inte alls säkert att de båda medgrundarna kan komma överens.

- Slutmålet för ett företag baseras ofta på en personlig värdering, säger Mattias Lundberg. Den ena grundaren vill kanske bli rik snabbt och den andra vill rädda mänskligheten, men det de inte berättat för varandra. Det kan bero på rädsla eller så utgår de från att de är överens. Så fort teamet antar saker om varandra ökar risken för missförstånden och konflikter, och när personerna väl märker det är de ofta för sent ute. Plötsligt ska de ta en massa beslut, och då är det bekymmersamt att backa processen.

Webinariet handlar om hur viktigt det är att teamet tidigt vågar adressera frågor som på sikt kan försvåra fortsatt utveckling av tjänsten eller produkten. De mest centrala frågorna har att göra med teamets individers och teamets sätt att förhålla sig till varandra, kommunikation, drivkrafter och förväntningar.

- Egentligen handlar det om att vara förberedd – och kanske inte på det viset som vi först tänker om vi nämner startups utan på bitar som vi ofta glömmer bort, menar Mattias Lundberg. Det handlar om relationer i ett team, de förväntningar som finns i ett team och syftet med företaget.

Vilka är då framgångsfaktorerna för teamen?

- Det handlar om att få hjälp att prioritera upp arbetet med drivkrafter och värderingar. Andra viktiga delar är att man måste planera hur man hanterar information. Alla i teamet måste få den information de behöver – men samtidigt inte mer information än man kan hantera. Teamet måste också få rätt typ av information så att man aldrig måste fråga om information som man behöver för att ta ställning. Det gäller att vara förberedd med beslutsvägar innan det till exempel en dag dyker upp finansiärer som vill pumpa in pengar i bolaget.

Mattias Lundberg är legitimerad psykolog, författare och docent vid Umeå universitet. Han är också föreläsare och moderator och har bland annat gjort föreställningen ”Den lyckliga pessimisten” med komikern Jan Bylund.  Sedan 30 år tillbaka är han företagare och har varit framgångsrik i att bygga upp sitt eget personliga varumärke. Inom inkubatorsfären har Mattias Lundberg bland annat bistått inkubatorer och startups med stöd när det gäller så kallade mjuka värden. Hans mål är att göra psykologi tillgängligt för alla genom att presentera psykologi och annan vetenskap på ett ”okrångligt” sätt.

Se hela webbinariet nedan.

Related videos to category:
Entrepreneurship
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar