Digital Cities & Citizens

Räddningstjänsten ser skadade med nya ögon

Caroline Wendt
February 24, 2020

Det pulserar blod ur benet och i underarmen sitter en stor glasskärva i ett öppet sår. När brandmannen känner på offrets puls och lutar sig fram för att lyssna till andningen hörs också skrik från andra skadade och sirener från fler utryckningsfordon som anländer till platsen. Lyckligtvis är det inte på riktigt denna gång. Brandmännen på Räddningstjänsten i Veberöd övar på att ta hand om många svårt skadade samtidigt med hjälp av ny teknik från HeroSight och i inbjudan från Smarta Byar.

In English.

Daniel Kindstrand och teamet bakom HeroSight har plockat fram mjukvara till AR-glasögon (AR=Augmented Reality, förstärkt verklighet) för att räddningspersonal ska kunna öva hur de ska agera när de kommer till en plats med många skadade. Det gäller att snabbt skapa sig en bild av personernas skador så att det är rätt person som får åka iväg i den första ambulansen. Just denna dag övas det på sex personer med varierande skador, och brandmännen ska komma fram till om de ska markeras med en grön markering (kan gå själv), gul, röd (akut läge) eller svart (död). Åskådaren ser bara en docka med pappmarkeringar på kroppen – men med AR-glasögon på ser räddningspersonalen öppna sår med blod som pulserar, skär- och stickskador eller brutna ben. Genom ett ljudsystem hörs sirener från andra räddningsfordon och avlägsna skrik från olycksplatsen men det går också att höra den skadades andning och känna pulsen. Systemet styrs genom att den som övar kniper ihop tumme och pekfinger framför glasögonen och på så vis kan man ta sig vidare till nästa olycksoffer.

– Det känns realistiskt, du ser skador som blöder, skjutvapen och acetylenflaskor. Innan har vi övat med figuranter med sminkade sår och skador, och det är en mycket större apparat. Här är det enkelt, lätt och snabb, säger brandmannen Thomas Johannesson.

Daniel Kindstrand började arbeta med systemet när han gick ett mastersprogram i entreprenörskap på Lunds universitet och har vidareutvecklat idén under drygt ett år. Idén kommer från hans tidigare erfarenheter – Daniel har bland annat varit konfliktjournalist samt matros och har dessutom provat på rökdykning.

Systemet blev klart i början av 2020 och brandmännen i Veberöd är några av de första som får prova övningen. Dessförinnan har instruktörer på City of London Police (COLP) gjort en test och snart är det dags att göra något liknande i Paris. Under våren ska materialet användas på pilotprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi har utvecklat materialet på egen hand, så nu är det dags att utveckla med kunder och det är därför vi är i Veberöd, berättar Daniel Kindstrand. Vi vill ha verklighetsförankring och vill veta om det är realistiska skador och realistiska ljud.

HeroSight utvecklar mjukvaran som används tillsammans med hårdvaran Microsoft HoloLens. Under vidareutvecklingen av materialet har Daniel tagit hjälp av många aktörer inom innovationssystemet. Win Guard och LU Innovation är några av många värdefulla hjälpare, och sammanlagt har Daniel samlat in 778 000 kronor i kapital för att utveckla produkten. Future by Lund har kunnat bistå med kopplingen till Smarta Byar® i Veberöd, som snabbt kunde erbjuda Räddningstjänstens station med deltidsbrandmän som testpersoner för den första övningen. Smarta byar är bland annat en del av Future by Lunds SOM-projekt och testar digitala lösningar i en annan kontext än stadens.

– Smarta byar är en plats för att testa hållbara och smarta saker tillsammans med en by, säger Jan Malmgren på Smarta Byar. Vi är flexibla och snabba – till exempel gick det fort att få ihop ett test med Veberöds deltidsbrandkår. Vår förhoppning är att i framtiden kunna vara en övningsplats för andra brandstationer som vill komma hit och testa.

Fördelarna med att använda modern teknik i räddningsövningen är många.

– För att göra sådana här övningar har man tidigare behövt sminka många statister och ta räddningspersonalen till speciella övningsplatser medan vikarier får bemanna deras station. Med AR-glasögon går det att öva på den egna brandstationen. Att istället arbeta med AR-glasögon kan spara pengar, tid och miljö. Det tar 120 sekunder att förbereda övningen och ungefär lika lång tid att återställa ordningen, berättar Daniel Kindstrand.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar