Creatives & Changemakers

Rekommendationer från CCSC- projektet kan påverka EUs kulturpolitik

Caroline Wendt
March 1, 2021

‍I februari 2021 arrangerade Trans Europe Halles från Lund och Region Skåne avslutningen på det stora EU-projektet Cultural Creative Spaces and Cities (CCSC) genom ‘Co-designing Cities Conference‘. Under konferensen presenterades forskarnas slutsatser och policy-rekommendationer till EUs kulturprogram. En förhoppning är att det skulle vara möjligt för EU att ge stöd till något man i projektet kallar för ”commons”, som kan beskrivas som en delad resurs i ett samhälle där olika aktörer kan samverka. I projektet har man också skapat en samarbetsplats, Homes of Commons, som syftar till att sammanföra lokal nivå med EU-nivå och lokala kreativa aktörer med offentliga organisationer.

Co-designing our Cities Conference lockade 800 personer från 67 länder världen över att anmäla sig för att se resultaten från policy-projektet CCSC. Där presenterades arbetet i de sju urbana labben, Urban Labs, där både Lunds kommun och Region Skåne medverkade som ledare av var sitt lab. Dessutom presenterades slutsatser och rekommendationer som forskarna anknutna till det experimentella projektet har kommit fram till. Viktiga delar av detta är att öka gräsrötternas möjlighet till aktiviteter och hur offentlig administration kan uppmuntra till delaktighet i styrandet.

Violante Torre arbetar på European Cultural Foundation men är också forskare på universitet i Lausanne. Hon delade med sig av de viktigaste idéerna i den policy-analys som gjorts utifrån slutsatserna i de urbana labben. I projektet har man velat visa hur kultur kan vara nyckeln till ett bättre liv i städer. Ett sätt att förbättra möjligheterna för detta är att skapa en länk mellan å ena sidan kulturarbetare och kreativa initiativ och å andra sidan offentliga organisationer. Dessutom har ett mål varit att hitta sätt att sammanföra EU-nivå med lokal nivå. Visionen är städer med ”commons”, som är en delad resurs som stöttar och kanaliserar medborgarnas engagemang.

Under projektets gång har deltagarna kommit fram till många slutsatser om hur arbetet ska organiseras för att man ska kunna uppnå visionen. Några exempel bland många är att det är bra att göra en tydligare koppling mellan kultur, kreativitet och social rättigheter, att det är viktigt att vara medveten om den lokala kontexten, att det kan behövas en större flexibilitet för att ge stöd till ”commons” och att man behöver hitta sätt att uppmuntra de som tar risker och experimenterar.

Projektet presenterade också den både digitala och fysiska platsen Homes of Commons som en ny plattform för kommunikation mellan lokal nivå och EU-nivå, men också mellan kulturaktörer och lokala myndigheter.

Maria Francesca de Tullio är anknuten till Antwerpens universitet och presenterade rekommendationerna för hur Homes of Commons skulle kunna organiseras och certifieras. För att göra detta skulle EU kunna bygga ett ”participatory guarante system” för commons, bland annat för att man ska kunna se vad som är en ”common” och därefter bestämma hur man ska kunna ge dem stöd. För att skapa ett system som är bottom-up, värdebaserat, delat, samskapat och tillgängligt har man haft organisationen av ”commons” för odlare inom ekologisk odling som förebild.

Marjolein Cremer från European Cultural Foundation avslutade denna del av presentationen med att summera policy-rekommendationerna för EUs nuvarande kulturpolitik.

Mer material

Länk till filmer från konferensen

Inspelningen från Presentationen av Policy-recommendations och Homes of Commons

Under konferensen presenterades flera viktiga projektresultat. Här är länkarna till materialet:

“Commons.Between Dreams and Reality“

“Policy Analysis and Recommendations“

Online Toolkit

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar