Smart Cities

Smart City Expo World Congress 2016

December 12, 2016

Mellan 15 och 17 november hölls Smart City Expo World Congress i Barcelona. Vi på Future by Lund deltog för att kunna ta del om vad omvärlden fokuserar på och hitta trenderna inom smarta städer.

Man märker att bilar och fordon är en stor fråga inom smarta städer då vi hittade ett flertal olika lösningar på parkeringssystem. En fråga jag ställer mig är om det inte är bättre att försöka hitta nya lösningar för mobilisering och förflyttning än att fokusera på att förenkla parkeringar. Det låg även mycket fokus på de fordon som finns i våra städer så som sopbilar, polisbilar och små förflyttningsfordon. Vi hittade även många belysningslösningar med smarta sätt att fördela energi och ljus på ett effektivt sätt.

Det var många städer och länder som var med och många tycktes ha kommit långt – men de flesta städers satsningar befinner sig i själva verket i en pilotfas. I full drift kommer det sannolikt att se annorlunda ut. En annan tanke var att det var de riktigt stora städerna -New York, Paris, Barcelona, Seoul med flera - som dominerade. 

För små städer kan det finnas ett annat behov, och då kan man lyfta fram att man i Katalonien bygger system med öppna plattformar som är gemensamma för regionen. 

Open Platforms betyder att en mängd plattformar ska finnas tillgängliga som gör samarbete praktiskt möjligt. För att det verkligen ska fungera är det viktigt att det finns beslut från högsta ledningen, full satsning och en alla-ska-med approach från början.

En intressant lösning vi hittade var CiviCiti som är en social plattform för medborgare i städer att kunna ta del av och engagera sig mer i stadsutvecklingen.

Staden kan genom plattformen kommunicera ut idéer och förslag på förbättringar som medborgarna kan rösta på, engagera sig i samt lägga till egna förslag på förbättringar. På plattformen kan man också ta del i budgetering och andra relevanta faktorer i de förslag som läggs fram av staden.

Den generella uppfattningen från konferensen är att för många fokuserar på teknikutveckling och systemlösningar för IoT, gateways och plattformar som kopplar ihop önskvärda sensorer och funktioner. Det är dock bara ett fåtal aktörer som fokuserar på behoven hos användarna och de som bor i städerna. Vi ser att systemlösningar och tekniken tillsammans med en uppsjö av smarta lösningar redan finns men vi skulle vilja se fler som utgår från användarnas behov och därefter applicerar lösningar.

Related videos to category:
Smart Cities
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar